Hjem
Aktuelt
Pressemelding

Klagenemnda ved UiB omgjør vedtak om å annullere eksamen

Studentene som fikk annullert eksamen etter at de måtte evakuere eksamenslokalet på grunn av brannalarm, slipper likevel å ta eksamen på nytt.

Universitetsmuseet
Foto/ill.:
Marianne Røsvig, UiB.

Hovedinnhold

Onsdag 25. mai ble det avholdt eksamen i «Nordisk: Moderne språk» på Studentsenteret i Bergen. Eksamenstiden var fra klokken 9.00 til 15.00. Rundt klokken 13.30 gikk brannalarmen, og alle som var i bygget måtte evakueres. Som følge av dette var studentene uten tilsyn i 15 minutter.

Fikk avslutte eksamen

Etter at bygget var klarert fikk studentene vende tilbake for å fullføre eksamen. De fikk 30 minutter med ekstra tid på grunn av evakueringen. I etterkant klagde en av studentene som tok eksamen denne dagen på formelle feil ved eksamensavviklingen. Saken ble behandlet i Den sentrale klagenemnd ved UiB, og studenten fikk opprinnelig medhold. Det ville bety at de 36 studentene som leverte sin besvarelse etter evakueringen, hadde måttet ta eksamenen på nytt i august.

I møte fredag den 24. juni vurderte klagenemnda vedtaket på nytt, og kom da frem til at en skulle omgjøre vedtaket om å annullere den aktuelle eksamenen.

Studenter informert

Studentene som er berørt av vedtaket har blitt informert om avgjørelsen i klagenemnda, og det aktuelle fakultetet kommer til å prioritere disse studentene i sensurarbeidet, slik at det ikke får konsekvenser for videre studier.

 

Kontaktperson for media:

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, 970 70 904, Oddrun.Samdal@uib.no