Hjem
Aktuelt
FORSKNING | KREFT

DNA-studie gir muligheter for ny livmorkreftsbehandling

UiB-forskere har sammen med et internasjonalt team funnet mutasjoner som kan lede mot nye behandlingsformer for livmorkreft. Funnene er publisert i Nature Genetics.

Kreftcelle
PÅ SPORET AV NY BEHANDLING: Livmorkreft er den vanligste gynekologiske kreftformen.
Foto/ill.:
Colourbox (illustrasjonsfoto).

Hovedinnhold

Kreft med spredning er den mest dødelige og aggressive formen for kreft, uansett krefttype, men årsaken til spredningen finnes det lite kunnskap om. Et forskerteam fra Bergen og Boston har samarbeidet for å undersøke kreftspredning hos pasienter med livmorkreft.

– Resultatene gir oss mer forståelse for hvordan denne prosessen foregår og kan dermed lede vei for utvikling av fremtidig behandling, sier forsker Erling A. Høivik ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen (UiB) og Gynekologisk avdeling ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Studien er publisert i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Nature Genetics.


Få behandlingsmuligheter

I fruktbar alder er livmoren sentral for kvinners reproduksjon, men i senere livsfase er kreft i livmoren er den hyppigste gynekologiske kreftformen. Selv med relativt gode prognoser, vil likevel kreften hos noen utvikle seg slik at den sprer seg til andre deler av kroppen.

– For denne pasientgruppen finnes det få effektive behandlingsmuligheter og disse har derfor dårligere prognose for overlevelse, understreker Høivik.

Oppdaget ukjente mutasjoner

I studien undersøkte forskerne ulike faser i kreftens utvikling, fra forstadiet til livmorkreft til kreftsvulster med spredning. Prøvene ble tatt fra 52 pasienter og analysert spesielt med tanke på å finne DNA mutasjoner.

Funnene fra undersøkelsen peker mot noen få gener som opptrer i tidlig fase i kreftutviklingen, mens variasjoner mellom opprinnelig kreftsvulst og spredningssvulst er betydelig større og representerer en utfordring i forhold til behandling.

Ved hjelp av oppdaterte analysemetoder, identifiserte forskerne en rekke hittil ukjente mutasjoner som kan ha betydning i utvikling av livmorkreft.

– Til tross for dette, kunne det ikke pekes på en enkelt mutasjon som er den direkte årsak til dannelse av spredningssvulstene, påpeker Erling A. Høivik.
 

Studien ble initiert av nylig avdøde Professor Helga Salvesen, som gjennom flere forskningsopphold har etablert samarbeidspartnere på Broad Institute i Boston. Det arrangeres minneseminar for henne i Bergen 14, september og i Boston 24. oktober.