Hjem
Aktuelt
FORSKNING | ARKEOLOGI

Klimaendring ikke drivkraft for teknologi og innovasjon

Endringer i klima viser seg å ha vært av mindre betydning for teknologisk innovasjon blant steinaldermennesker enn tidligere antatt.

Arkeologer fra Universitetet i Bergen på utgraving i Blombos Cave i Sør Afrika.
KLIMA OG ARKEOLOGI: Funn gjort av arkeologer på utgravinger i Sør Afrika viser at innovasjon blant tidlige mennesker ikke var drevet frem av klimaendringer. Bildet viser UiB-forskere på utgraving i Blombos Cave.
Foto/ill.:
Magnus Haaland, UiB

Hovedinnhold

Dette viser en banebrytende studie som er publisert i det nettbaserte akademiske tidsskriftet PLOS ONE. Professor Christopher S. Henshilwood og postdoktor Karen L. van Niekerk fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen (UiB) er medforfattere av artikkelen som ble publisert i tidsskriftet. Hovedforfatteren er Roberts fra University of Oxford.

Forskningsteamet har sett på utvikling av klima i forhold til teknologisk utvikling i mellomsteinalderen i det sørlige Afrika. I denne epoken fat det sted betydelige innovasjoner når det gjelder utvikling av livsopphold, kultur og teknologisk praksis blant datidens mennesker.

Ingen direkte forbindelse til klimaendring

Inntil nå har klimaendringer ofte vært nevnt som en ledende drivkraft for innovasjon under den sørafrikanske steinalderen. Men da forskerne testet denne teorien fant de ut at bemerkelsesverdige kulturelle og teknologiske innovasjoner funnet i Sør-Afrika ikke kan knyttes direkte til klimaendring.

– Samtidig som vi erkjenner at klima og miljøendringer kan ha påvirket steinaldermenneskenes livsopphold, så viser forskningen vår at klimaendring ikke har vært drivkraft bak kulturelle og teknologiske innovasjoner i disse områdene, sier Christopher Henshilwood.

Studerte dyrerester

Som del av studiet analyserte forskerne dyrerester funnet på to utgravningssteder i Sør Afrika, Blombos Cave og Klipdrift Shelter. Funnene stammer 98.000 til 59.000 år tilbake.

Ifølge Henshilwood og Karen van Niekerk, kan stabile karbon- og oksygenisotoper fra eggeskall fra struts vise vegetasjonsforhold og vannforbruket til dyrene i løpet av deres levetid.

– Ved å studere disse dyrerestene – isotoper fra eggeskall  fra struts samt skalldyr og landbasert fauna – er vi i stand til å vurdere de klimatiske og miljømessige variasjonene i regionen i mellomsteinalderen for slik å teste ut teorien om klima som drivkraft for innovasjon, forklarer van Niekerk.

Slik absorberte tidlige mennesker endringer

Forskerne fant ut at menneskene på den tiden absorberte endringer i omgivelsene ved å ta i bruk ulike ressurser.

– Klimaendring kan ikke alene forklare hvorfor innovasjon finner sted og forskningen vår viser at innovasjon ikke er avhengig av ustabilitet i klima og miljø, sier Henshilwood.

– Forskningen vår peker mot det faktum at endringer i kontakt over lengre distanser, sosiokulturell interaksjon og folkeforflytninger kan ha vært like viktig, eller viktigere, for innovasjon som miljømessige forhold, sier van Niekerk.

Forskningen ble utført av en gruppe bestående av forskere fra universiteter i Norge, Sør Afrika og Storbritannia.