Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSLIV

Universitetet i Bergen er 70 år

UiB ble vedtatt av Stortinget i 1946. 70-åringen markeres ved høstens semesterstartsåpning.

Bildekarusell 70 år

Produsent:
Arnt Brandseth

Hovedinnhold

I løpet av april 1946 vedtok Stortinget at Universitetet i Bergen (UiB) skulle opprettes, som Norges andre universitet.

– Vi spesielt glade for at Stortinget i aprildagene for 70 år siden vedtok at Norge skulle få sitt andre universitet, Universitetet i Bergen. Det er en beslutning som har tjent samfunnet godt, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

– 70 år er kanskje ungt i europeisk universitetssammenheng, men vi er vi stolte av vår historie, påpeker han.

Verdifull 70-åring

Ifølge UiB-rektoren er utdanningsinstitusjoner, som Universitetet i Bergen, blant de mest verdifulle institusjoner et moderne samfunn kan ha.

– Utdanning er viktig for deg som individ, men i aller høyeste grad også for det samfunnet vi alle er en del av, understreker Olsen.

Markering ved semesterstart

Universitetet legger 70-årsmarkeringen i tilknytning til velkomstseremonien for nye studenter, tirsdag 16. august.

– Studentene er selve livsnerven ved et universitet og vi håper at de som i dag starter på sine studier hos oss skal føle seg som en del av den stolte historien, sier rektor Dag Rune Olsen.