Hjem
Aktuelt
Nyhet

Gjør undervisningen levende med video

Knut Martin Tande ved juridisk fakultet kjøpte joggesko og fikk fart på digitaliseringen. Nå har han sammen den faglige ledelsen ved fakultetet mottat Læringsmiljøprisen for 2016.

PRISVINNER: Knut Martin Tande har fått sving på digitaliseringen av undervisningen ved Det juridiske fakultet. Her fra opptak i studioet til fakultetet.
PRISVINNER: Knut Martin Tande har fått sving på digitaliseringen av undervisningen ved Det juridiske fakultet. Her fra opptak i studioet til fakultetet.
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

– Målet vårt er å få studentene mer aktive. Ved digitale forelesinger kan vi legge til en del nye elementer og studentene kan i større grad styre sin egen undervisning, sier Knut Martin Tande, førsteamanuens ved Det juridiske fakultet.
Sammen med den faglige ledelsen ved fakultetet mottok han tirsdag Læringsmiljøprisen for 2016.

Endret læringskulturen

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultets senter for utvikling av digital undervisning og forskningsformidling. Senteret ble startet våren 2015. Både innhold og kreativitet på videoproduksjonen fra dette senteret har utviklet seg i enorm fart det siste året, mye takket være nettopp ildsjelen Tande. Han har redigert mye av videomaterialet fra forelesingene på fritiden sin, og kollegaene forteller at han gikk til innkjøp av joggesko i høst for å få skikkelig fart på produksjonen.

I begrunnelsen fra juryen kommer det frem at Knut Martin Tandes innsats med digitalisering av ulike typer innhold i masterprogrammet har bidratt sterkt til endring i læringsstruktur og –kultur, ikke bare på de emnene han selv underviser i, men på hele masterprogrammet i rettsvitenskap.

Det er likevel ikke han alene som står bak endringene, men i høy grad også den faglige ledelsen ved fakultetet, som Tande i flere år har vært en del av.

«Fakultetet har vist stor evne og vilje til å ta konsekvensene av de endringene som har skjedd og er i ferd med å skje både i det arbeidslivet som fakultetets kandidater går ut i, og i hvordan undervisning og læring skjer i dagens virkelighet, med økende krav til selvstendighet og kritisk tenkning», står det i begrunnelsen.

– Vi må ta studentene våre på alvor. De er vant med en digital virkelighet, og da må vi også gi det til dem, sier Asbjørn Strandbakken, dekan ved Det juridiske fakultet.

Multimedial hverdag

Satsingen til Det juridiske fakultetet det siste året går blant annet på opptak av undervisning i undervisningsrommene, men også på egne videoproduksjoner som er tilgjengelig for studentene. Det kan være innspilling av samtaler mellom to professorer, eller en gjennomgang av lover spilt inn i naturlige omgivelser. Et eksempel på det siste er opptak av boklanseringen for tredje bind av Høyesteretts historie på nett.

Senteret har også et eget studio som alle underviserne ved fakultetet har fått testet ut å spille inn sin undervisningsvideo med proff bakgrunn fra sjøutsikten fra Sydnes.

– Responsen fra studentene er veldig god. Dette er noe de ønsker mer av. Underviserne er også godt fornøyd med kvaliteten på videoene som brukes, og de ønsker å bidra, sier Tande.