Hjem
Aktuelt
DOKTORPROMOSJON

Tradisjonsrik feiring av nye doktorer

Fredag 26. august 2016 ble 69 nye doktorer hyllet i Universitetsaulaen.

Doktorpromosjon 2016 vinter
DOKTORPROMOSJON: 52 nye doktorer ble feiret fredag 29. april 2016 i Universitetsaulaen.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB

Hovedinnhold

69 nye doktorer er kreert av universitetsstyret i vårsemesteret i perioden medio april og ut juni 2016. Disse er invitert for å motta sine doktordiplomer under doktorpromosjonen i Universitetsaulaen fredag 26. august.

Totalt i hele vårsemesteret er det kreert 121 doktorer. Nytt av i år er at det arrangeres tre doktorgradpromosjoner. To på våren og en om høsten.

Det er universitetsdirektør Kjell Bernstrøm som skal lede seremonien, mens rektor Dag Rune Olsen holdt tale.

– Det er en stor glede for meg å ønske dere alle hjertelig velkommen til Universitetsaulaen og til en verdig og minnerik seremoni, hvor vi viser vår annerkjennelse for arbeid, den innsats og den innsikt der universitetets nye doktorer har nedlagt og representerer, sier Olsen.

Rektor er stolt av å kunne avholde denne doktorpromosjonen i egen Universitetsaula. Den ligger i ærverdige Bergen Museum – et bygg og prosjekt som grunnleggeren selv karakteriserte som «Et opplysningsprosjekt».

Til de kreerte doktorene hadde rektor et tydelig budskap.

– Gjennom deres utdanning skal dere ha blitt godt kjent med de overordnede normene for forskning: åpenhet, kvalitet og etterretttelighet. Jeg håper dere tar med dere idealene og normene fra vitenskapen– anten dere skal videre inn i en karriere i akademia, ut i næringslivet, inn i offentlig sektor eller kanskje noen av dere skal inn i politikken? Gjennom å ta disse idealene med dere videre kan dere bidra til å styrke forskningens posisjon og renommé i samfunnet.

Nora Sørensen Vaage holdt tale på vegne av de nye doktorandene.

Hun er forsker ved Senter for vitenskapsteori (SVT), UiB, hvor hun også har vært stipendiat i forbindelse med ph.d.-prosjektet. Hun har fra før bachelor i estetikk (2008) og master i kunsthistorie (2011). For tiden har hun også en bistilling som koordinator for ansvarlig forskning og innovasjon ved Centre for Digital Life Norway, et nasjonalt nettverksprosjekt for samarbeid mellom ulike bioteknologisektorer.

Sørensen Vaage er med andre ord en tverrfaglig forsker og har beveget seg mellom disipliner. Fredag holdt hun tale på vegne av Det humanistiske fakultet og de nye doktorgradskandidatene.

– Vi har gjort det. Vi har kommet oss gjennom lange år ved forskerbenken, enten det er i laboratorium, i felten, eller i et arkiv. Som kreerte doktorer er vi nå endelig helt ferdig utdannet, sier Sørensen Vaage til forsamlingen.

Hun forteller om en tidvis stressende PhD-periode.

– PhD-tiden kan ofte oppleves som krevende, med høye prestasjonskrav og til tider høye stressnivåer. Samtidig er det kanskje den tiden i forskerkarrieren hvor vi har størst anledning til virkelig å fordype oss i faget – en seniorkollega av meg har flere ganger hevdet, i festlige lag vel å merke, at han fortsatt baserer tenkningen sin på lesningen han gjorde under sitt eget doktorgradsarbeid. Mens det nok er en sannhet med modifikasjoner, sier det noe om den forskningsverdenen mange av oss nå etter avlagt doktorgrad virkelig har begynt å smake på.

Arrangementet er for spesielt inviterte.