Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Kristine Jørgensen er utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen. Hun blir Norges første kvinnelige professor innen dataspill.
I et nytt prosjekt vil sosialantropologen Anna Szolucha studere vanlige folks engasjement i spørsmål om klima og energiomstilling: Hvordan og hvorfor blir grasrota engasjert?
Olje- og energiminister Terje Søviknes vitja Universitetet i Bergen og fekk presentert forsking på energi og klimaløysningar. Ministeren er oppteken av å rekruttere dei unge til feltet.
I august starter seks nye og spennende mediestudier i Media City Bergen. Faglig leder Ole J. Mjøs gleder seg til å invitere nye mediestudenter til Bergen.
Den anerkjente amerikanske sosiologen Arthur L. Stinchcombe er blitt utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.
I august 2017 åpner seks nye studieprogrammer i Media City Bergen. Søknadsfrist: 15. april 2017!
– De humanistiske fagene er en uutnyttet ressurs, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han presenterte nylig regjeringens plan for at samfunnet og arbeidslivet skal se nytten av fagene.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer de viktigste punktene i den kommende humaniorameldingen til Stortinget under et symposium i Oslo onsdag.
Professor emeritus John Birks skal leia prosjektet HOPE, som skal finne ut kva påverknad forhistoriske menneske kan ha hatt på jorda. Prosjektet vert gjort mogeleg ved hjelp av det prestisjefylte ERC Advanced Grant frå EU.
For andre år på rad rangeres sosialantropologi-faget ved Universitetet i Bergen på topp 100 i den prestisjefylte QS by Subject-rangeringen.
Ho vert skildra som ein glødande formidlar, som kan gjere kompleks vitskap tilgjengeleg og aktuell for folk flest. Kikki Kleiven får Meltzerfondet sin pris for framifrå forskingsformidling.
Sjølv om det er fleire kvinner i faste vitskaplege stillingar ved fakultetet no enn tidlegare, vil ein med dagens utvikling nå målet om kjønnsbalanse lenge etter 2050. Dekan Helge K. Dahle vil gjere noko med den skeive kjønnsbalansen.
Hallvard Moe har vært den eneste forskeren i mediemangfoldsutvalget, som i dag leverte sin utredning til kulturministeren.
- Dette betyr utrolig mye. Det er kjekt å bli anerkjent for det arbeidet en har gjort, sier prisvinner Annelin Eriksen.
Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 18 millioner til forskning på autoimmune sykdommer ved Universitetet i Bergen.
– Reformasjonen handlet i hovedsak om to ting, frelse og makt, forteller historieprofessor Gunnar Winsnes Knutsen.
– Det er bra for fagmiljøa ved Universitetet i Bergen å møte ein heilt ny måte å tenke på, seier nytilsett direktør for KMD, Synnøve Myhre .
Forskarar frå Universitetet i Bergen har funne armfotingane sin urgamle forfar, og provar at skalet og busten på skjella har eit mykje eldre opphav enn ein har trudd. Resultata er publiserte i det anerkjente vitskaplege tidsskriftet PNAS.

Sider