Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Hallvard Moe har vært den eneste forskeren i mediemangfoldsutvalget, som i dag leverte sin utredning til kulturministeren.
- Dette betyr utrolig mye. Det er kjekt å bli anerkjent for det arbeidet en har gjort, sier prisvinner Annelin Eriksen.
Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 18 millioner til forskning på autoimmune sykdommer ved Universitetet i Bergen.
– Reformasjonen handlet i hovedsak om to ting, frelse og makt, forteller historieprofessor Gunnar Winsnes Knutsen.
– Det er bra for fagmiljøa ved Universitetet i Bergen å møte ein heilt ny måte å tenke på, seier nytilsett direktør for KMD, Synnøve Myhre .
Forskarar frå Universitetet i Bergen har funne armfotingane sin urgamle forfar, og provar at skalet og busten på skjella har eit mykje eldre opphav enn ein har trudd. Resultata er publiserte i det anerkjente vitskaplege tidsskriftet PNAS.
Historien om selskapet BerGenBio er historien om en forsker som etter 10 år i USA vet hva som må til for å gjøre forskning om til medisin. Det er også historien om hvordan en baker en kake.
Med støtte fra Forskningsrådet skal grafikkselskapet Vizrt og Universitetet i Bergen samarbeide om å lage et verdensledende verktøy for online videoredigering.
2017 er full av muligheter. UiB tilbyr nye sivilingeniørstudier, lektorutdanning i historie og religion og profesjonsbaserte mediestudier. Arbeidstakere med fremtidens kompetanse utdannes i Bergen.
Mobiltelefonen er blitt journalistens viktigste arbeidsverktøy. Ved Universitetet i Bergen er nye teknologier integrert i de profesjonsorienterte studiene.
Amund Måge er marin direktør ved UiB. Ein av dei første oppgåvene hans vert å inkludera heile universitetet i den marine satsinga.
Delingsøkonomiutvalet foreslår at delingsplattformer som Uber, Airbnb og andre bør underleggjast ein generell rapporteringsplikt til skattemyndigheitene, og foreslår ei forenkla skattehandsaming av småinntekter frå tenesteyting i delingsøkonomien.
(TROMSØ): Over 20 UiB-forskere har denne uken delt forskningsresultater, bygget nettverk og markert Universitetet i Bergens sterke posisjon i forhold til nordområdene.
Birgit Kopainsky er en av partnerne i et større prosjekt om bærekraft og fleksibilitet i europeisk landbruk. Prosjektet mottok nylig over 40 millioner kroner i støtte fra EU.
Professor Frank H. Aarebrot har gjort europeisk historie levende for studenter og levert spissformulerte innsikter til norske avisredaksjoner. Torsdag 19. januar fyller han 70 år.
Sosiologen Gisle Andersen ønsker å bidra til at klimaendringene i større grad også blir sett fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv.
Selfiejournalisten Yusuf Omar inspirerte publikum på konferansen Mobil-spotting i mediene i Bergen.
Sosiologen Kari E. Wærness ble 4. september utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Hun tildeles ordenen for sin samfunnsgavnlige innsats.

Sider