Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Språkmodeller som er skapt for å produsere tekst, kan også komme med svært støtende påstander – om for eksempel kvinner og voldtekt eller mødre som driver hor.
UiB-ledelsen har tildelt 2,6 millioner kroner til faglig omstrukturering for å innlemme kunnskap om digitalisering og kunstig intelligens i ulike studieløp. Tre pilotprosjekter innen fysikk, medisin og kjemi vil motta finansiering med mål om å integrere digital kompetanse i studieprogrammene.
– Det er store hull i vår kunnskap om dyphavet. Mitt vitenskapelige prosjekt skal hjelpe til med å fylle noen av disse kunnskapshullene, sier dyphavsforsker Pedro Ribeiro. Forskningen hans har tilfeldigvis ledet ham midt inn i den betente debatten om gruvedrift på havbunnen.
Torsdag 2. november arrangerer Universitetet i Bergen konferanse om akademisk frihet. Der skal en rekke innledere fra inn- og utland stå på scenen. – Jeg er sikker på at vi kommer til å lære mye, sier rektor Margareth Hagen.
Torsdag 26. oktober møtes universitetsstyret til ordinært møte. Universitetets budsjett for 2024 er blant sakene som skal behandles.
Forskning ved Klinisk institutt 2 kaster lys over hvordan gener påvirker vekst av morkaken, og viser at rask morkakevekst er koblet til økt risiko for sykdom hos mor.
Studentene ved UiB fikk leksjoner i ekte økonomipolitikk da sentralbanksjef Ida Wolden Bache og nestleder i Oljefondet Trond Grande kom til Bergen.
Nye forskningsstudier viser at våre forfedre samlet på iøynefallende skjell som kan ha blitt brukt som smykker for 100 000 år siden. De nye funnene viser også det som kan være de første tegnene til utforming av egne identiteter som gradvis, men radikalt har endret måten vi ser på oss selv og andre.
I 60 år har akademiske miljøer i Bergen samarbeidet med akademiske miljøer i Sudan. UiB-forskere vil ikke la den pågående krigen i Sudan sette en stopper for samarbeidet.
Behovet for klarspråk er tydeligere enn noen gang. Men departementet vil bruke pengene til noe annet.
En ny UiB-studie kommer med det første empiriske beviset på at «implisitt konkurranse» på arbeidsplassen har noe å si for stillings- og lønnsopprykk.
Ny forskning viser at Norge i mindre grad enn resten Europa vektlegger gjenforening med biologisk familie. Det fører til at Norge er det landet som oftest dømmes i saker ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch besøkte Universitetet i Bergen for å presentere regjeringens språksatsing.
Hvorfor er konflikten mellom Israel og Palestina omtalt som verdens vanskeligste? Hvilke grupper lider mest av at konflikten eskalerer? Førsteamanuensis i midtøstenhistorie Pelle Valentin Olsen forklarer.
– Jeg er glad for at regjeringen satser på norsk språk og terminologi, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.
Rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Margareth Hagen er skuffet over forslaget til statsbudsjett for 2024.
Fredag 6. oktober markerte Senter for farmasi og Sjukehusapoteket i Bergen at det i år er henholdsvis 20 og 40 år siden opprettelsen med dobbelt jubileumsseminar.
Vi trenger mer kunnskap, forsking og interesse rundt EU-rett, noe som NAV-saken har vist oss, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Ministeren deltok på åpningen av UiBs nye senter for EU/EØS-rett CENTENOL.

Sider