Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Judith Thu Ølberg har nylig levert sin masteroppgave om bølgemålinger fra skip. Dataene samlet hun fra seilskipet Statsraad Lehmkuhl, som del av jordomseilingen One Ocean Expedition.
Vi tar debatten om kunnskapspolitikk, kunstig intelligens i kunst og bærekraftig mat fra havet. Her finner du en oversikt over UiB sine arrangementer under Arendalsuka 2023.
De neste 5 årene skal et stort, tverrfaglig prosjekt ved UiB flytte kunnskapsfronten innen kunstig intelligens (AI) med særlig søkelys på pålitelig og etisk utvikling i feltet. Programmet er støttet av EU og skal utdanne 19 forskere fra ulike disipliner til fremtidens forsknings- og teknologiledere.
Styret ved Universitetet i Bergen (UiB) har ansatt Tore Tungodden som universitetsdirektør.
En ny rapport fra Telemarksforskning anbefaler at UiB får nasjonalt ansvar for forskning på norsk språk.
Rektor Margareth Hagen og helseminister Ingvild Kjerkol var blant flere innledere da den internasjonale leprakonferansen ved UiB åpnet. Over 30 nasjoner er representert på markeringen.
Prosjektet Math4SDG holdt sitt årlige møte i Bergen i juni 2023. Vi møtte fem doktorgradskandidater i prosjektet for å diskutere hvordan de bruker matematikk I kampen mot smittsomme sykdommer og om prosjektets mål om å styrke matematikkunnskaper i Tanzania og Uganda.
Offshore Wind 2040 (OW2040) kan bli et flunkende nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) fra og med høsten 2024. Dersom Forskningsrådet innvilger søknaden, vil OW2040 kunne bli en verdensledende hub for utvikling av havvind.
Torsdag 15. juni var semesterets siste ordinære styremøte. Der ble styret blant annet orientert om vitenskapelig publisering samt fikk en statusoppdatering på prosjektet Nygårdshøyden Sør.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte Realfagsbygget ved UiB for å lære mer om karbonfangst og -lagring, og studere Norges eneste kjerneprøver fra havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.
Mandag 12. juni ble det for andre gang holdt et arrangement i auditoriet der alle medisinstudenter som leverer hovedoppgaver dette semesteret ble presentert og honorert.
– Vi ber om stans i all jakt på mineraler på havbunnen inntil det er forsket mer på konsekvensene av slike inngrep. Norge må ta et internasjonalt initiativ til økt forskning om og forståelse av livet i dyphavet. Først når vi har tilstrekkelig kunnskap kan det vurderes å åpne for gruvedrift, sier biologiprofessor Lise Øvreås på verdens havdag.
Kunnskapsminister Tonje Brenna kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen, som har forsket på samhold etter skredet i Gjerdrum.
H.K.H. Kronprins Haakon overrakte i dag Holbergprisen til den katalanske forskeren Joan Martinez-Alier, for hans arbeider innen økonomi, politisk økologi og miljørelatert urettferdighet.
Konsentrasjonsvansker, nerder på hevntokt, krisepsykologi, justismord og krig i Ukraina. Få med deg vårens sesong av Popviten her.
Havet trues av klimaendringer, forurensning og overfiske. EU-prosjektet COMFORT anbefaler umiddelbar reduksjon av klimagasser for å begrense irreversible skadeeffekter.
Mange hjemmeboende personer med demens betaler for trygghetsalarm de hverken bruker eller forstår. En ny studie fra UiB etterlyser bedre rutiner for anskaffelse og evaluering av trygghetsalarmer i kommunene.
Universitetet i Bergen får 8,7 millioner kroner for å tilby den populære emnepakken med små digitale fag til ansatte i små og mellomstore bedrifter i regionen.

Sider