Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Kan CT-skanning brukes til å oppnå bedre estimater av størrelsen på vulkanutbrudd fra fordums tid? Svaret er et rungende ja, ifølge en ny studie i Nature Communications skrevet av Willem van der Bilt med kolleger.
Rastad som har vært ansatt som universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen (UiB) siden januar 2021, har valgt å si opp sin stilling til fordel for en ny stilling som direktør i rådgivningsenheten i PwC. Rastad vil tiltre i den nye stillingen 1.august.
Forskere, politikere, mediefolk, gründere og andre aktører fra samfunn og næringsliv tok temperaturen på kunnskapsbyen Bergen under årets Christiekonferanse.
Leif Ove Larsen får Christieprisen 2023 for sitt arbeid for å etablere kunnskapsklyngen i Media City Bergen.
– I de kjente justismordene ser vi at politi og rettsvesen låser seg til en feil historie om hva som har skjedd, sier jussprofessor Jørn Jacobsen i podcasten UiB Popviten.
– NORCE har en strategi og et samfunnsoppdrag som jeg identifiserer meg sterkt med, og har lyst til å arbeide for som leder, sier Camilla Stoltenberg.
Over 10 500 personer konkurrerer om litt over 4000 studieplasser ved Universitetet i Bergen. Det viser tallene fra Samordna opptak som ble offentliggjort i dag. Teknologifagene er blant de mest populære.
Tidenes første One Ocean Week er arrangert i Bergen. Mange UiB-ere har bidratt på alt fra møter med regjering, havkonferanse til folkeopplysning på bar.
En ny artikkel som er publisert i Science antyder grunnleggende forskjeller i arkitekturen av nervenettverket som utfordrer vår tidligere forståelse av evolusjonen av nervesystemer og hvordan de overfører informasjon.
Professor Mark C. Price er utnevnt til fremragende underviser ved Det psykologiske fakultet, UiB. Price underviser i persepsjon, oppmerksomhet og bevissthet på profesjonsstudiet i psykologi.
Evnen til konsentrasjon er ikke ferdig utviklet før man blir rundt 25 år. Men den er på maks enda senere.
Under konferansen om "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet" i Bergen i oktober ble det startet et arbeid med en deklarasjon som bygger på kunnskap og efaringer fra pandemien. Nå er deklarasjonen publisert og kan leses i sin helhet.
Alle fakulteter og enheter er nå resertifisert, og Universitetet i Bergen er med det Miljøfyrtårn for tre nye år.
Trond Mohn stiftelse og Universitetet i Bergen lanserer tre prosjekter på til sammen 40 millioner kroner innen forskning for mer pålitelige systemer for kunstig intelligens.
– Det som før var sært og teit har blitt omfavnet av flertallet. Nerdekultur har blitt populærkultur, og vi lever midt i nerdenes hevn, sier folklorist Kristian Bjørkelo.
Human Frontier Science Program (HFSP) Research Grant til Fred Wolf og Pawel Burkhardt.
Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB har vedtatt hvem som fikk tildelt midler fra klimafondet i denne søknadsrunden. Se tildelingene her.
Den 29. mars 2023 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon fra den lille øystaten Vanuatu i Stillehavet for å få en rådgivende mening fra menneskerettighetsdomstolen i Haag om forpliktelsene FNs medlemsstater har for å beskytte nåværende og fremtidige generasjoner i forhold til klimaendringer.

Sider