Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

I EU-prosjektet SELFIE er UiB og Uni Research med på å utgreie gode modellar for behandling av samansette lidingar, som er venta å bli ei av dei største folkehelseproblema i Europa.
Professor Terje Tvedt ved Institutt for geografi fikk Formidlingsprisen 2015 10. november.
Professor Katrine Vellesen Løken ved Institutt for økonomi fikk Publikasjonsprisen 2015 10. november
Skriveveilederne på Akademisk skrivesenter hjelper studentene med å få sagt det de vil.
Er du klar for at lukt, gange og oppførsel skal kunne identifisere deg? UiB-forskere har undersøkt hva folk mener om økt grad av identifisering.
Tre jussprofessorer i Bergen har utgitt en ny lærebok om strafferett, basert på den nye straffeloven som trer i kraft 1. oktober 2015.
En rekke utstillinger og framføringer av elektronisk litteratur er åpne for alle som del av den internasjonale konferansen og festivalen om elektronisk litteratur, ELO2015.
I år er det 20 år siden massakren som den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Den Haag har erklært som folkemord.
Mange demente på sykehjem lider av grufulle smerter, men de klarer ikke formidle det. En ny metode utviklet i Bergen fanger opp smertene.
I skyggen av Wilhelm Christie og Armauer Hansen står D.C. Danielssen. Han var den som fikk Bergens Museum bygget, og beredte grunnen for lepraforskningen. 4.juli er det 200 år siden han ble født.
Bergens forskningsstiftelse (BFS) og Universitetet i Bergen (UiB) setter av 137 millioner kroner til å rekruttere internasjonale toppforskere. En tysk professor er allerede invitert til å flytte til Bergen.
UiB-forsker Anna Zofia Komisarczuk har funnet ut hvordan lakselus klarer å finne frem til laks istedenfor torsk og sei. Å skru av og på luktesansen kan bli et nytt våpen mot lakselus.
Universitetsmuseet i Bergen får ikke bevilgning til oppstart over revidert statsbudsjett.
Tore Tungodden er ansatt som ny assisterende universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen.
Forskere ser på hvordan media bruker språket for å konstruere og formidle forestillinger om fattigdom.
Professor Rolf Bjerkvig ved Universitetet i Bergen (UiB) er tildelt Kong Olav Vs kreftforskingspris 2015.
Rektoratet ved Universitetet i Bergen ønsker å styrke universitetsledelsen med en viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger. Professor Robert Bjerknes er utpekt som ny viserektor for dette området.
Å lage fornybar plast av mikroalger og utvikle superalger for å binde CO2, er målet for eit nytt forskingsprosjekt leia frå UiB.

Sider