Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Petroleumsforskning er ikke uetisk i seg selv, konkluderer Den nasjonale forskningsetiske komiteen NENT. – Det er vi fornøyde med. Samtidig skal UiB satse enda mer på forskning innen klima- og energiomstilling, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.
Stolen Lui fra designer Hallgeir Homstvedt vant konkurransen om å pryde universitetsaulaen.
Wilhelm Frimann Koren Christie grunnla Bergen Museum. Ei danningsreise i det sentrale Europa gav han ideen til å etablera museet.
Det nye utdanningssenteret bioCEED skal bringe flere av UiBs biologistudenter ut i samfunnslivet og gjøre dem bedre rustet til å løse globale utfordringer.
Årets Christiekonferanse handlet om risiko og sikkerhet. Det førte til interessante debatter om alt fra klima og overvåkning til fjernstyrte drap.
Fristen for å søke opptak til høyere utdanning gikk ut 15. april. For Universitetet i Bergen viser tallene at 23 prosent flere vil bli lektor.
Christieprisen for 2014 er tildelt post mortem til Sjur Holsen, tidligere politisk redaktør i Bergens Tidende.
- Hun har bidratt på en glimrende måte i utviklingen av UiB og vår posisjon som kunnskapsinstitusjon, sa rektor Dag Rune Olsen under en mottakelse for nylig avgåtte universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken.
Kjell Bernstrøm konstitueres som universitetsdirektør og Tore Tungodden som assisterende universitetsdirektør ved UiB.
Kari Tove Elvbakken fratrer stillingen som universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen.
Fangst og lagring av CO2 kan fjerne store delar av klimagassutsleppa frå olje og andre fossile brensel. Kvifor blir då så få slike prosjekt realiserte?
UiB får startbevilgning til ny aula over revidert nasjonalbudsjett. – En historisk dag for hele Vestlandet, sier rektor Sigmund Grønmo.
Solid forskning, en tydelig stemme og forståelig presentasjon av komplekse problemstillinger, trekkes frem som noen av årsakene.
Dag Rune Olsen blir rektor ved Universitetet i Bergen fra 1. august.
Hele sju prosent flere enn i fjor vil ta utdanning ved Universitetet i Bergen. UiB har størst økning av søkere i Norge.
- Et semester i en annen kultur krydrer livet, sier Thomas Jensen (24), som studerte filmproduksjon på New Zealand. Over 90 prosent av studentene som reiser på utveksling er fornøyde med oppholdet, viser en ny undersøkelse fra UiB.
Juletreet ditt er pynta med kuler, ljos og glitter. Inni treet ligg 25.000 insekt, midd og edderkoppar og søv.
Styret ved Universitetet i Bergen har tilsatt Kari Tove Elvbakken som universitetsdirektør for en ny åremålsperiode, fram til 28. februar 2019. Hun har vært universitetsdirektør ved UiB siden 1. mars 2007.

Sider