Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Tidenes første One Ocean Week er arrangert i Bergen. Mange UiB-ere har bidratt på alt fra møter med regjering, havkonferanse til folkeopplysning på bar.
En ny artikkel som er publisert i Science antyder grunnleggende forskjeller i arkitekturen av nervenettverket som utfordrer vår tidligere forståelse av evolusjonen av nervesystemer og hvordan de overfører informasjon.
Professor Mark C. Price er utnevnt til fremragende underviser ved Det psykologiske fakultet, UiB. Price underviser i persepsjon, oppmerksomhet og bevissthet på profesjonsstudiet i psykologi.
Evnen til konsentrasjon er ikke ferdig utviklet før man blir rundt 25 år. Men den er på maks enda senere.
Under konferansen om "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet" i Bergen i oktober ble det startet et arbeid med en deklarasjon som bygger på kunnskap og efaringer fra pandemien. Nå er deklarasjonen publisert og kan leses i sin helhet.
Alle fakulteter og enheter er nå resertifisert, og Universitetet i Bergen er med det Miljøfyrtårn for tre nye år.
Trond Mohn stiftelse og Universitetet i Bergen lanserer tre prosjekter på til sammen 40 millioner kroner innen forskning for mer pålitelige systemer for kunstig intelligens.
– Det som før var sært og teit har blitt omfavnet av flertallet. Nerdekultur har blitt populærkultur, og vi lever midt i nerdenes hevn, sier folklorist Kristian Bjørkelo.
Human Frontier Science Program (HFSP) Research Grant til Fred Wolf og Pawel Burkhardt.
Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB har vedtatt hvem som fikk tildelt midler fra klimafondet i denne søknadsrunden. Se tildelingene her.
Den 29. mars 2023 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon fra den lille øystaten Vanuatu i Stillehavet for å få en rådgivende mening fra menneskerettighetsdomstolen i Haag om forpliktelsene FNs medlemsstater har for å beskytte nåværende og fremtidige generasjoner i forhold til klimaendringer.
Denne uken ble plantegningene for det nye Griegakademiet offentliggjort. Tegningene, som Nordic Office of Architecture står bak, vekker begeistring på Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.
Arkeolog Tore Sætersdal har forsket på vann i mange år. I mars 2023 var han på FNs store vannkonferanse i New York og i denne samtalen reflekterer han over opplevelsene derfra.
Usikkerhet rundt vann i alle former var hovedtema da de fire fronlinjene for vann ble diskutert på et sidearrangement i regi av Universitetet i Bergen på FNs vannkonferanse i New York 22.-24. mars 2023.
UiB følger anbefalingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med hensyn til bruk av TikTok og Telegram, og fraråder at disse applikasjonene installeres på tjenesteenheter. 
Før covid-19 var tuberkulose den infeksjonssykdommen forårsaket av en singel mikrobe som drepte flest på verdensbasis. Antallet tuberkulosetilfeller er nå igjen stigende.
Fra høsten 2023 kan du ta poenggivende etter- og videreutdanningskurs ved UiB for å forebygge og avdekke korrupsjon i næringsliv og offentlig sektor, i samarbeid med Bergen næringsråd. Kurset er ledet av professor Jon Petter Rui. Administrerende direktør Monica Mæland i Bergen næringsråd anbefaler sine medlemmer til å ta UiB-kurset.
Onsdag 22. mars var det offisiell markering på Norway House i Brussel, der UiB sitt arbeid med forskning, utdanning og innovasjon på tvers av fakultetene i feltet kunstig intelligens, ble presentert på den europeiske arenaen. Delegasjonen fra UiB bestod av medlemmene fra styringsgruppen for UiB AI.

Sider