Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

The Water ESSENCE Africa project organized an excellent and well-visited workshop during the International Water Association’s Congress in Kigali, Rwanda discussing how universities can contribute towards achievement of SDG6, Clean Water and Sanitation.
11. desember opna CDN med rektor, forskingsråd, og buekorps.
– Vi ser en helt tydelig kjønnsforskjell når det gjelder søvn, og det er rart at kvinners søvn ikke har vært mer spesifikt forsket på, sier søvnforsker Elisabeth Flo-Groeneboom.
Kirsten Shepherd-Barr, Camille Norment, Mads Bryde Andersen, Christopher Aiden-Lee Jackson, Alberto Ascherio, Trond Petersen, Lynn Meskell, Jeanne C. Watson og Anne Larigauderie mottar den prestisjetunge utmerkelsen som æresdoktor ved Universitetet i Bergen.
Forskning ved UiB viser at om lag tjue prosent av alle alvorlige brystkrefttilfeller kan skyldes epigenetiske forandringer i et spesifikt gen allerede i fosterlivet.
Årets Uglepris går til emnet «SAMPOL223 Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications».
Synnøve Myhre blir ny fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet. Hun er i dag fakultetsdirektør ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). – Jeg ser frem til å gjøre meg kjent med MED igjen, og med alle de kompetente og flinke folkene som er tilknyttet fakultetet, sier Myhre.
Anne Line Grepne blir kommunikasjonsdirektør og Katrine Brosvik Thorsen er ansatt som HR-direktør ved Universitetet i Bergen.
Premature babyer med fødselsvekt under én kilo hadde dårligere hjertefunksjon som unge voksne enn de som ble født til termin: – Det er det viktig at leger og fastleger er bevisst på, sier stipendiat Britt Engan ved Klinisk institutt 2.
De framstiller utfasing av fossil energi som en trussel mot tradisjonelle familieverdier, regional identitet og nasjonal suverenitet.
Henriette Aksnes, Gabriele de Seta og Jana Birke Belschner er årets mottakere av TMS Starting Grant. De tre vil motta utmerkelsen som del av Trond Mohn stiftelse sin årsmarkering i Universitetsaulaen, 1. desember.
Torsdag møtes universitetsstyret til årets siste ordinære styremøte. Justering av valgreglementet, neste års studieportefølje samt tiltak for å øke andelen medarbeidersamtaler er noen av sakene styret skal behandle.
FNs naturpanel (IPBES) la 5.-7. desember sitt årlige arbeidsmøte til Bergen. I den forbindelse inviterte UiB og Norsk klimastiftelse til åpent møte på Studentsenteret, hvor mange fremmøtte fikk bli bedre kjent med organet som samler verdens fremste vitenskapelige ekspertise på naturfeltet.
En ny UiB-studie har undersøkt sammenhengen mellom utskriving av en viss type medikamenter og risikoen for å utvikle Parkinsons sykdom senere i livet. Studien fant medikamenter som både økte og reduserte risikoen.
Maskinvisjon på radio: Om historia til menneske som utvidar synet vårt med teknologi, på Start the Week.
Dette kan bidra til politisk marginalisering av mennesker med stort behov for å bli hørt, mener forsker.
Omtrent halvparten av barn med cøliaki har problemer med emaljeskader. Forskere ved UiB har nå funnet at årsaken er en immunreaksjon mot et av de vanligste proteinene i kumelk.
Med hele 115 registrerte deltakere fysisk og digitalt, inviterte Plastnettverket ved UiB, i samarbeid med Norsk Selskap for Toksikologi og Farmakologi, Norsk Institutt for Vannforskning og Havforskningsinstituttet, til høstmøte om både dagens status og fremtidens forskning på mikroplast.

Sider