Hjem

Aktuelt

Hovedinnhold

Abonner på nyhetsbrev

 
 
 
Nyhet
Dag Rune Olsen og kunstmaler Kristin Austreim avduker portrettet av Olsen.

– Jeg kjenner meg igjen, ikke bare figurativt!

Portrettet av den avgåtte UiB-rektor Dag Rune Olsen ble avduket 28. juni. Portrettet er malt av kunstmaler og UiB-lektor Kristin Austreid.

Nyhet
Dame med regnbueflagg i folkemengde.

UiB-studie: Transpersoner har markant dårligere levekår enn andre

Forskningsmiljø ved UiB står bak fersk rapport om skeive personers levekår i Norge. – Transpersoner skiller seg ut med dårligere levekår knyttet til blant annet psykisk helse, livstilfredshet og erfaringer med diskriminering, sier prosjektleder Norman Anderssen.

Nyhet
Universitetsmuseet på Museplassen 3 i Bergen

Nye styremedlemmer i universitetsstyret

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt fire nye eksterne medlemmer til universitetsstyret for UiB.

VERDENS FLYKTNINGDAG 2021
Migrants boarding a ship in the Mediterranean.

En verden på flukt

En ett-åring skyller i land på Karmøy. Moria-leiren i Hellas brenner til grunnen. Danmark vil sende asylsøkere til mottak i utlandet. I Syria fortsetter borgerkrigen å drive millioner av mennesker på flukt på tiende året. Verden har aldri hatt mer bruk for FNs flyktningkonvensjon enn i 2021 – året...

SDG BERGEN POLICY BRIEF #1
Edvard Hviding and Benjamin Pfeil from the University of Bergen present the first SDG Bergen Policy Brief on World Ocean Day, 8 June 2021.

Ny UiB-innovasjon for vitenskapelig rådgivning

SDG Bergen Policy Brief-serien er en ny kommunikasjonskanal for å bringe viktig forskning til politikere. Målet er at det skal fattes bedre avgjørelser tuftet på vitenskapelige råd.

VIDEREUTDANNING | KOMMUNAL LEDELSE
Executive master

UiB utarbeider Executive master i kommunal ledelse

Universitetet i Bergen utvikler en tverrfaglig master i kommunal ledelse. Første modul starter opp 2021. – Programmet treffer kommunens behov svært godt, sier universitetsdirektør og tidligere kommunaldirektør Robert Rastad.

BÆREKRAFTSPLAN FOR NORGE
Photo of an abstract rendition of a world map.

UiB bidrar med internasjonal inspirasjon til nasjonal bærekraftsplan

SDG Bergen Science Advice har gitt innspill til den nasjonale Bærekraftsplanen for Norge. Innspillene er inspirert av Universitetet i Bergens langvarige vitenskapelige rådgivning mot FN-systemet og målrettede arbeid med 2030-agendaen.

Nytt system for varsling ved UiB:
bilde av si fra

Slik skal den nye Si fra-portalen bidra til å styrke kvaliteten på læringsmiljøet

UiB skal være et trygt sted å være for ansatte, studenter og besøkende. Et nytt system for å si fra, forbedrede internrutiner for håndtering av innmeldte saker vil være klart til studiestart.

AE-Bergen Knowledge Hub

Universitetet i Bergen blir vertskap for AE-Bergen Knowledge Hub i fire nye år

- Dette samarbeidet og partnerskapet vil hjelpe Universitetet i Bergen med å opprettholde en sterk kobling til utviklingen i europeisk forskningspolitikk de kommende årene, sa rektor Margareth Hagen under signeringsseremonien for den nye 4-årskontrakten mellom Academia Europaea og UiB.

Horisont 2020
Jan Skrobanek og Solvejg Jobst

Skal forske på ulikskap i europeiske utdanningssystem

Den sosiale ulikskapen i europeiske utdanningssystem er stor. Forskarar frå HVL og UiB deltek i eit prosjekt som skal finne ut kva som kan motverke ulikskapen.