Hjem
Fagområde for allmennmedisin

Om fagområde for allmennmedisin

Hovedinnhold

Fagområdets arbeidsområder FAMs viktigste samfunnsoppdrag er:

  • Å utdanne pasientsentrerte leger som har god og grunnleggende medisinsk breddekunnskap, innsikt i allmennmedisinens særtrekk, og kan utøve yrket med etterrettelighet,empati, samfunnsansvar og relasjonell og kulturell kompetanse. 
  • Å forske på allmennmedisinske problemstillinger; klinisk, organisatorisk og teoretisk.