Hjem
Fagområde for allmennmedisin

Akademimøter FAM

Akademimøter høsten 2019

Hovedinnhold

Akademimøter høsten 2019

Tid: Onsdager  kl 11-12

Sted: Spissøen (hvis ikke annet er annonsert)

 

Uke

Dato

Klokkeslett

Tittel

Ansvarlig

33

14.8.

11-12

Prøve-prøveforelesning, tema kommer 8.8.

Sverre Litleskare

34

21.8.

11.00-11.30

 

11.30-12.00

Utvikling av en ny forskningsstrategi for allmennmedisin i Europa: et omgående prosjekt ved EGRPN.

TALERSTOL: 1. Læring og læringsområder 2. Praksisvariasjoner i fastlegeordningen i S&Fj 3.Presentasjon av bok om nærvær av Ron Epstein

Esperanza Diaz

 

Anders Bærheim, Eivind Meland, Eivind Meland

35

28.8.

11-12

Data fra Famfib 2017

Knut-Arne Wensaas

36

4.9.

11-12

Se egen invitasjon fra Guri om Praksisnett workshop, begynner 11.30

Guri med gjester

37

11.9.

11-12

Hvordan kan forskningsdata brukes i en klinisk hverdag? Presentasjon av forskning hos personer med oppfølging fra LAR. Muligheter for utvidet samarbeid?

Lars T Fadnes

38

18.9.

11-11.30

11.30-12

Akuttmedisinsk eldreomsorg

Nytt prosjekt: «Cancer related fatigue in breast cancer survivors  - is acupuncture a treatment option?”  

NKLM v/ Linn Solveig Sortland

Terje Alræk

 

39

25.9.

11-11.30

11.30-12

Group-based trajectory analysis. Presentasjon av metode

1)Bekymringsmelding om multidose 2) Om gjennomføring av klinisk studie i fastlegepraksis

Camilla Kjellstadli

Knut Eirik Eliassen

40

2.10.

11-11.30

11.30-12

Fastlegens rolle ved samlivsspørsmål – FAMFIB vår 2019

Gjør kloke valg

AFU-stipendiat Siri Dalsmo Berge (allm lege Arendal)

Stefan Hjørleifsson

41

9.10

 

Høstferie

 

42

16.10.

11-12

Kom, kom! -  sa Per F. Året var 1984 og siden har vi hatt kombijobb på UiB. 

Per Stensland og John Nessa

43

23.10.

10.30-11.15

 

11.15-12.00

Midtveisevaluering: Hepatitt C behandling hos rusavhengige og behandlingsmodeller

Midtveisevaluering: Bruk av legemidler hos rusavhengige: psykoaktive legemidler og behandlingsetterlevelse

Jørn Henrik Vold

Christer Aas

44

30.10.

11-11.30

11.30-12

Eksempler på prosjekter med bruk av Praksisnett

 

Bjørn Bjorvatn

45

30.10.

11|-11.30

11.30-12

Langsgående tema: Statistiske utfordringer

TALERSTOL

 

46

6.11.

11-12

Midtveisevaluering: «Effect of physiotherapy and psychological group treatment on physical and mental health among asylum seekers and refugees with pain disorders and post-traumatic symptoms”.

Wegdan Hasha

47

13.11.

11-12

Langsgående tema Statistikk: misvisende signifikante p-verdier

Valborg Baste, statistiker

48

20.11.

11-12

Prøve-prøveforelesning

Kathy Møen

49

27.11.

11-11.30

11.30-12

Continuity of care

 

Sahar Pahlavanyali

 

50

4.12.

11|-11.30

11.30-12

Langsgående tema: Statistiske utfordringer

1. OR i en FAMFIB-artikel 2. RR i en FAMFIB-artikkel

 

  1. Stefan Hjørleifson 2. Steinar Hunskår

51

11.12.

11-12

Midtveisevaluering: Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i sykehus

Jesper Blinkenberg

52

18.12.

11-12

Utfordringer i forbindelse med skikkethetsvurderinger

Gunnar Bondevik og Arne Tjølsen

 

 

Akademimøter våren 2020

Deltakere: Medlemmer av fagområdet allmennmedisin ved IGS, AFE og NKLM

Temaer: Forskning og fag allmennmedisin

Tidspunkt: Onsdager kl 11-12 (enten innlegg i 60 minutter eller 30+30 minutter)

 

Uke

Dato

Klokkeslett

Tittel

Ansvarlig

2

8.1.

11-11.30

«SKIL-modellen for kvalitetsarbeid - forbedrer den praksis?» Effekten av å engasjere alle fastlegene i Molde i et LMG-prosjekt, effekter i KUHR-data og reseptregisteret.

 

Nicolas Øyane

3

15.1.

11-11.30

11.30-12

Diagnostikk og undertrykkelse

Eivind Meland

4

22.1.

11-11.30

A serious video game as an intervention for IBS.

Sverre Litleskare

5

29.1.

11-12

Fastlegekrisen sett fra akademisk allmennmedisin.  Hva kan vi spille inn og hvordan?  Tenketank

Knut Eirik Eliassen

6

5.2.

11-12

 

 

7

12.2.

11-11.30

MED12-utvikling av pedagogikk og innhold

 

Stefan Hjørleifson

8

19.2.

11-12

Opplæring gjennom praksis – hvorfor er det så avgjørende for å bli en dyktig yrkesutøver? Om sammenhenger mellom deltakelse, identitet og læring. (MedUt)

Edvin Schei (MedUt)

9

26.2.

 

VINTERFERIE

 

10

4.3.

11-11.30

11.30-12

Masterstudent Esperanza (HEMIX)

Noe fra CHART-prosjektet (HEMIX)

George Deep (HEMIX)

Eirin Zerwekh Norstein, master Oslo

(HEMIX)

11

11.3.

11-12

 

 

12

18.3.

11-12

Besøk av NFA sitt nye styre, akademimøtet settes av til dette

 

13

25.3.

11-12

 

 

14

1.4.

10.30-11.15

11.15-12

 

 

15

8.4.

11-12

 

 

16

15.4.

11-12

Allmennmedisinsk praksis i Bergen: Hva lærer våre studenter? (MedUt)

Thomas Mildestvedt (MedUt)

17

22.4.

11-11.30

11.30-12

 

 

18

29.4.

11-12

 

 

19

6.5.

 

 

 

20

13.5.

11-11.30

AFU-prosjekt: Fallforebygging blant seniorer i Bømlo kommune

Kjersti Helen Follesø/Gunnar Bondevik

21

20.5.

11-12

 

 

22

27.5.

11-12

 

 

23

3.6.

11-11.30

11.30-12

Campylobacterutbruddet på Askøy – delprosjekt (SMIL)

Campylobacterutbruddet på Askøy – delprosjekt (SMIL)

Knut Erik Emberland (SMIL)

Arild Iversen (SMIL)

24

10.6.

11-12

 

 

25

17.6.

11-11.30

11.30-12

 

 

 

Forskningsgruppe MedUt har booket 16.9. og 21.10.2020:

Læring som aha-opplevelse – om å bevege seg over forståelsesterskler. MK 16.9.

Om å lære det ingen ennå vet. Hvordan utvikles forståelse i stadig nye kliniske situasjoner? AB 21.10.