Hjem
Fagområde for allmennmedisin
FORSKNING | Forskingsgruppe for helsefremming og migrasjonshelse

HEMIX

Forskingsgruppe for helsefremming og migrasjonshelse (HEMIX) jobber med forskning rettet mot blant annet lavterskel intervensjoner med en holistisk forståelse av helse og sykdom. En del av forskningen er rettet særlig mot personer med rusavhengighet og mot innvandrere, men en del av forskningen har også et bredere folkehelseperspektiv. Vårt mål er å tilrettelegge for god forsking og kompetansebygging rundt helsefremming i vid forstand og migrasjonshelse.

Forskergruppen HEMIX er tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin med tett tilknytning også til Haukeland universitetssykehus der flere av medlemmene også er ansatt.

Andre assosierte medlemmer:

 • Siri Dalsmo Berge (AFU stipend)
 • William Hazell (Bergen kommune)
 • Åsgeir Kjetland Rabben (Bergen kommune)

Andre prosjekter:

 • Bergen i Endring COVID19 studien - BiE studien (ledes av Silje Mæland, Lars Fadnes, Stine Lehmann og William Hazell)
 • Folkehelseprosjekt i Sogn og Fjordane (ledes av Eivind Meland)
 • Food4healthyLife (ledes av Lars Fadnes)
 • Helsetjenester på tvers (Thomas Mildestvedt deltar i ledelsen sammen med pediatere)
 • Helsefremme ved frisklivssentralene (ledes av Eivind Meland)
 • Inncovid Norge (ledes av Esperanza Diaz)
 • Metadonstudien (ledes av Fatemeh Chalabianloo)
 • TANNKLAR (ledes av Anne N. Åstrøm og Lars Fadnes)

For mer informasjon om prosjekter, undervisning og publikasjoner, se på sidene til de ansatte ovenfor.

Årsrapport