Hjem
Fagområde for allmennmedisin
FORSKNING | Forskingsgruppe for helsefremming og migrasjonshelse

HEMIX - Forskning som fremmer folkehelse

Med en holistisk forståelse av helse og sykdom, er forskningen vår særlig rettet mot personer med rusavhengighet og mot migranter, men har også et bredere folkehelseperspektiv.

Hovedinnhold

Forskergruppen HEMIX er tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin med tett tilknytning også til Haukeland universitetssykehus der flere av medlemmene også er ansatt.

Visjon

VÅR VISJON: Forskning som fremmer folkehelse

Med en holistisk forståelse av helse og sykdom, er forskningen vår særlig rettet mot personer med rusavhengighet og mot migranter, men har også et bredere folkehelseperspektiv.

MÅL FOR FORSKNINGEN

Forskningen vår skal ha relevans for samfunnet. Vi ønsker å bidra til å belyse og løse både lokale, nasjonale og internasjonale samfunnsutfordringer innenfor temaene:

 • forebyggende helsearbeid
 • migrasjon og helse
 • ruslidelser

I HEMIX ØNSKER VI Å

 • fremme brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid med aktører både i og utenfor akademiske miljøer
 • sikre forskning av høy kvalitet, med god etisk standard og ivareta føringer og lovgivning for forskning
 • gjøre vår forskning synlig for fagmiljøer, helsepolitikere, relevante bruker/pasientgrupper, og folk flest

Andre medlemmer inkludert eksternt ansatte

Store prosjekter med tilknytning til forskningsgruppen

Andre prosjekter

 • Bergen i Endring COVID19 studien - BiE studien (ledes av Silje Mæland, Lars Fadnes, Stine Lehmann og William Hazell)
 • Folkehelseprosjekt i Sogn og Fjordane (ledes av Eivind Meland)
 • Food4healthyLife (ledes av Lars Fadnes)
 • Tjenester på tvers (Thomas Mildestvedt deltar i ledelsen sammen med pediatere)
 • Helsefremme ved frisklivssentralene (ledes av Eivind Meland)
 • Inncovid Norge (ledes av Esperanza Diaz)
 • Metadonstudien (ledes av Fatemeh Chalabianloo)
 • Samlivsproblemer på fastlegekontoret (ledes av Thomas Mildestvedt)
 • TANNKLAR (ledes av Anne N. Åstrøm og Lars Fadnes)

For mer informasjon om prosjekter, undervisning og publikasjoner, se på sidene til de ansatte ovenfor.