Hjem

Alrek helseklynge

illustrasjon over bygget som skal romme Alrek helseklynge

Alrek helseklynge er et fremtidsrettet klyngeprosjekt initiert av Universitetet i Bergen. Helseklyngen har som visjon å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Forebygging og løsninger for å møte fremtidens folkehelseutfordringer skal ha særlig fokus.

Nyhet
illustrasjon av nytt bygg på årstadvollen som skal bli helseklynge

Utlysning samarbeidsmidler 2019

For 2019 har prosjektet Alrek helseklynge avsatt kr. 600 000 til samarbeidsprosjekter i arbeidet med helseklyngen.

Nyhet
Studenter på Frisklivssentralen

Samarbeider på tvers for å gjøre folk friskere

Studenter fra ulike fagområder og utdanningsinstitusjoner er med i et pilotprosjekt hvor de utarbeider forslagsplaner for brukere av Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden.

Nyhet
Frokostmøte

Er det mulig å lære studenter å bli bedre lyttere?

Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet hadde regien på årets siste frokostmøte i helseklyngen. Temaet var: Hvordan kan man best trene opp sin relasjonelle kompetanse?

Nyheter

Slik blir helseklyngens nybygg i Årstadveien 17

Opplev en virtuell omvisning i nybygget som skal huse den nye helseklyngen i Bergen.

Prosjektinformasjon
tegning som viser helse Årstadvollen med de nye byggene i Helseklyngen

Byggeprosjektets fremdriftsplan

Informasjon om fremdriftsplaner og kommende milepæler i bygging av Alrek Helseklynge i Årstadveien 17.