Hjem

Alrek helseklynge

Hovedinnhold

Alrek helseklynge ved bakkeplan

Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

UiB er en viktig bidragsyter og partner i klyngen.

For mer informasjon om aktivitetene i klynge, besøk klyngens nettsider

Arrangementer

Alrek arrangerer felles møtepunkt for helsekyngen, for erfaringsutveksling, samarbeid og inspirasjon. De videreformidler også aktuelle arrangementer fra samarbeidspartnerne.

Du finner arrangementene på Alrek helseklynge sine nettsider. 

Faggrupper

Alrek har fagrupper som tverrfaglig jobber for å finne bedre svar på komplekse helsefaglige utfordringer. 

Du finner mer informasjon om faggruppene på Alrek sine nettsider. 

 

Skjermbilde av nettsider Alrek

Vi har fått nye nettsider

Alrek helseklynge har fått nye nettsider på alrekhelseklynge.no