Hjem
Alrek helseklynge

Utbygging i tre faser

Utbyggingen av Alrek helseklynge vil foregå i tre trinn. I første byggetrinn rives det gamle odontologibygget i Årstadveien 17 for å gi plass til et nybygg på 10 000 m2. 

Arbeidet startet i 2017, og det nye bygget vil stå klart for innflytting høsten 2020. Da flytter Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB inn sammen med NORCE og relevante fagmiljøer fra Det psykologiske fakultet ved UiB, Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune. 

Bygget vil inneholde kontorarealer, undervisningsarealer og spesielt tilrettelagte rom som f. eks. behandlingsrom, fastlegekontor, omsorgsteknologilab og visningsrom for velferdsteknologi. I tillegg vil det være fellesarealer og møteplasser som på beste måte tilrettelegger for faglig samhandling.

Byggetrinn to vil omfatte en total rehabilitering av Overlege Danielsens Hus i Årstadveien 21. Arealet her er på ca. 4500 m2. 

Byggetrinn tre innebærer oppføring av nybygg på det som i dag er en parkeringsplass i Årstadveien 23. Nybygget vil være på ca. 10 000 m2.