Hjem
Alrek helseklynge

Organisering

Prosjektet med å etablere Alrek Helseklynge er organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe som forbereder saker for behandling i styringsgruppen.

organisasjonskart over Alrek helseklynge prosjektet

Styringsgruppen

 • Dag Rune Olsen, rektor UiB, leder
 • Robert Bjerknes, viserektor UiB
 • Per Bakke, dekan Det medisinske fakultet, UiB
 • Bente Wold, dekan Det psykologiske fakultet, UiB 
 • Jan Erik Askildsen, dekan Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 
 • Berit Rokne, rektor Høgskulen på Vestlandet
 • Eivind Hansen, adm. direktør Helse Bergen 
 • Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef, Bergen kommune
 • Kjersti Fyllingen, Haraldsplass Diakonale Stiftelse 
 • Ingvild Eide Graff, forskningsdirektør NORCE
 • Simon Nygaard Øverland, fagdirektør Folkehelseinstituttet
 • Arne Åsan, Hordaland fylkeskommune
 • Ingunn Moser, rektor VID vitenskapelige høgskole

I tillegg møter fra UiB:

 • Nina Langeland, leder arbeidsgruppen
 • Even Berge, eiendomsdirektør UiB
 • Helge Rekve, underdirektør Eiendomsavdelingen, UiB
 • Jon Håkon Øyen, rådgiver, UiB

Arbeidsgruppen

 • Nina Langeland, UiB, leder
 • Robert Bjerknes, viserektor, UiB 
 • Bente Wold, dekan Det psykologiske fakultet, UiB 
 • Per Bakke, dekan Det medisinske fakultet
 • Randi Skår, dekan Høgskulen på Vestlandet
 • Ingvild Eide Graff, forskningsdirektør NORCE
 • Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef, Bergen kommune
 • Clara Gjesdal, viseadministrerende direktør Haukeland universitetssjukehus
 • Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør Haraldsplass Diakonale sykehus
 • Helge Rekve, underdirektør Eiendomsavdelingen, UiB 
 • Jon Håkon Øen, rådgiver UiB
 • Simon Nygaard Øverland, fagdirektør Folkehelseinstituttet
 • Ellen Berggreen, Hordaland fylkeskommune
 • Anita Lyssand, prodekan VID vitenskapelige høgskole
 • Marion Solheim, seniorrådgiver Det medisinske fakultet