Hjem
Alrek helseklynge

Organisering

Alrek helseklynge er organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Det er opprettet faggrupper som skal sikre langsiktige strategiske prioriteringer. Studentpanel og brukerpanel er rådgivende organer for alle nivåer.

Organisasjonskart Alrek helseklynge
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Styringsgruppen

 • Dag Rune Olsen, rektor UiB, leder
 • Robert Bjerknes, viserektor UiB
 • Per Bakke, dekan Det medisinske fakultet, UiB
 • Bente Wold, dekan Det psykologiske fakultet, UiB 
 • Jan Erik Askildsen, dekan Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 
 • Berit Rokne, rektor Høgskulen på Vestlandet
 • Eivind Hansen, adm. direktør Helse Bergen 
 • Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef, Bergen kommune
 • Kjersti Fyllingen, Haraldsplass Diakonale Stiftelse 
 • Ingvild Eide Graff, forskningsdirektør NORCE
 • Simon Nygaard Øverland, fagdirektør Folkehelseinstituttet
 • Lathamini Murugesh, Vestland tannhelsetjeneste/fylkeskommune
 • Bård Mæland, rektor VID vitenskapelige høgskole

I tillegg møter fra UiB:

 • Nina Langeland, leder arbeidsgruppen
 • Even Berge, eiendomsdirektør UiB
 • Helge Rekve, underdirektør Eiendomsavdelingen, UiB
 • Jon Håkon Øyen, rådgiver, UiB

Arbeidsgruppen

 • Nina Langeland, UiB, leder
 • Robert Bjerknes, viserektor, UiB 
 • Bente Wold, dekan Det psykologiske fakultet, UiB 
 • Per Bakke, dekan Det medisinske fakultet
 • Randi Skår, dekan Høgskulen på Vestlandet
 • Ingvild Eide Graff, forskningsdirektør NORCE
 • Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef, Bergen kommune
 • Randi Luise Møgster, viseadministrerende direktør Helse Bergen
 • Petter Thornam, viseadministrerende og fagdirektør Haraldsplass Diakonale sykehus
 • Helge Rekve, underdirektør Eiendomsavdelingen, UiB 
 • Simon Nygaard Øverland, fagdirektør Folkehelseinstituttet
 • Ellen Berggreen, Vestland fylkeskommune
 • Anita Lyssand, prodekan VID vitenskapelige høgskole
 • Odd Vegard Kandal-Wright, kommunikasjonsforum Alrek