Hjem
Alrek helseklynge

Partnere i helseklyngen

Alrek Helseklynge er et storstilt helseklyngeprosjekt initiert av Universitetet i Bergen og med solid forankring i de helsefaglige miljøene i Bergensområdet.

Logoene til samarbeidsparnterne i helseklyngen.

Innhold

Offisielle samarbeidspartnere

Andre interessenter som har uttrykt ønske om å bli en del av helseklyngen