Hjem

Alrek helseklynge

Partnere i helseklyngen

Alrek Helseklynge er et storstilt helseklyngeprosjekt initiert av Universitetet i Bergen og med solid forankring i de helsefaglige miljøene i Bergensområdet.

illustrasjon med logoer for alle partnere i helseklyngen

Offisielle samarbeidspartnere

Andre interessenter som har uttrykt ønske om å bli en del av helseklyngen