Hjem
Alrek helseklynge

Hovedinnhold

Kontaktinfo til noen av UiBs representanter i klyngesamarbeidet:

 

Berit Angelskår, klyngefasilitator Alrek helseklynge, Tlf. 971 60 633, e-post: berit.angelskar@uib.no

Nina Langeland, leder av arbeidsgruppen for Alrek helseklynge. Tlf. 416 16 450, e-post: nina.langeland@uib.no

Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet. Tlf. 922 98 233, e-post: robert.bjerknes@uib.no

Per Bakke, dekan ved Det medisinske fakultet,  Tlf. 992 04 032, e-post: per.bakke@uib.no

Bente Wold, dekan ved Det psykologiske fakultet. Tlf. 905 32 667, e-post: bente.wold@uib.no 

Odd Vegard Kandal-Wright, leder kommunikasjonsforum. Tlf. 995 00 960, e-post: odd.kandal-wright@uib.no