Hjem
Alrek helseklynge

Helseløsninger for en ny tid

Hovedinnhold

Alrek helseklynge er et fremtidsrettet klyngeprosjekt som har solid forankring i de helsefaglige miljøene i bergensområdet.

Ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer, tverrfaglig samhandling og næringsutvikling, skal vi skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket.

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum innenfor helseforskning og gå nye veier for å finne gode løsninger på lokale og globale helseutfordringer. Vi skal også utdanne morgendagens helsearbeidere og sikre studentene helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap – og skape unike rammer for næringsutvikling knyttet til helse- og omsorgsteknologi.

Alrek helseklynge etableres sentralt beliggende på Årstadvollen i Bergen, i gangavstand fra Haukeland universitetssjukehus, VID høyskole og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Med lokaler på totalt ca 35 000 m2, kan en ferdig utbygd helseklynge huse mange av Bergens helsefagstudenter og forsknings- og næringsutviklingsmiljøer knyttet til helse.

Tredje byggetrinn startet i 2017 og skal være fullført i 2020. Da vil et flunkende nytt bygg på 12 500 m2 stå klart i Årstadveien 17 for Institutt for global helse og samfunnsmedisin, deler av Det psykologiske fakultet, deler av NORCE Helse og helsefagmiljøer fra Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune samt fastlegekontor.

Forskning: Endre helseforskningens innretning, for derved å skape nye, effektive løsninger på lokale og globale utfordringer gjennom helhetlig, tverrdisiplinær forskning og aktiv bruk av teknologi.

Undervisning: Sikre kandidater helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap, rettet mot lokale og globale helseutfordringer.

Innovasjon: Frembringe relevante og effektive teknologiske og organisatoriske løsninger, som etterspørres av leverandører av helse- og omsorgstjenesten lokalt og globalt.

Formidling: Bidra aktivt i det offentlige ordskiftet om helse, og sikre at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag.