Hjem
Alrek helseklynge
Klyngesamarbeid

Frokost med folkehelse

Folkehelse stod på agendaen i det fjerde frokostmøtet for helseklyngen 15. februar, og rundt 50 deltakere hadde trosset stormkastene for å delta på arrangementet på Christie Café denne morgenen.

Frokostmøte
Foto/ill.:
Kristin Walter

Hovedinnhold

Den første av to innledninger ble gitt av Elisabeth Fosse fra HEMIL-senteret  som satte folkehelse i et bredt perspektiv og gikk videre inn på norske forhold. Med et blikk på folkehelseloven ble det drøftet både sosiale ulikheter i helse og geografiske forskjeller i levealder.

Fra Bergen kommune bidro folkehelserådgiver Anette Servan med et overblikk over kommunens folkehelsepolitikk. Kommunen jobber kunnskapsbasert og systematisk på feltet og utarbeider blant annet levekårsrapporter, også på bydelsnivå. En er opptatt av å finne ut hva som fungerer og hva som eventuelt må justeres. Servan trakk linjer til satsingen på Kunnskapskommunen Bergen, der intensjonen om bedre samarbeid om kunnskapsbasert virksomhet er det vesentlige.

Også dette frokostmøtet i helseklyngen samlet ressurspersoner fra flere fag og institusjoner, og arrangørene i Faglig forum ser det som positivt med møteplasser som denne.