Hjem
Alrek helseklynge

Møtereferat fra helseklyngens arbeidsgruppe

Helseklyngeprosjektet har en sentral arbeidsgruppe som forbereder saker for behandling i styringsgruppen.

Hovedinnhold