Hjem

Alrek helseklynge

Frokostmøte

Engasjement på frokostmøte om innovasjon

Frokostseminaret om innovasjon og e-helse i helseklyngesamarbeidet samlet og engasjerte både representanter fra helsedirektoratet, partnere i helseklyngen og grundere.

Frokostmøte innovasjon
Lasse Frantzen fra Helsedirektoratet informerer om viktigheten av et "økosystem for innovasjon".
Foto:
Ingrid Hagerup

Møtet åpnet med en innledning om helseklyngesamarbeidet av Reidun Kjome ved UiB, leder for Faglig forum. Deretter tok leder for faggruppe innovasjon og e-helse, Jens Kristian Fosse ved Høgskulen på Vestlandet over.

 –  Samarbeidet mellom de som skal inn i helseklyngen er allerede godt i gang, erklærte han.

Lasse Frantzen, seniorrådgiver ved Avdeling for velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet, fremhevet viktigheten av at innovasjon må skje i fra grasrota. Han mente at nettopp regionale klynger, slik som Alrek helseklynge, var veien å gå for å lykkes med å skape en kultur for innovasjon. Frantzen fremhevet også viktigheten av et nettverk eller en pådriver for innovasjon i klyngesamarbeidet, såkalte «TTO»er, som Bergen Teknologioverføring (BTO).

Grunder Cecilie Hauge Ågotnes presenterte deretter sine behov og ønsker for samarbeid med helsevesenet og forskningsinstitusjoner, før deltagerne sammen inngikk i en paneldiskusjon, sammen med de over tretti oppmøtte på Christi cafe denne tirsdags morgenen.

Se hele programmet her: https://www.uib.no/alrekhelseklynge/119545/innovasjon-og-e-helse-i-alrek-helseklynge-%E2%80%93-hva-vil-det-inneb%C3%A6re