Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Samarbeider på tvers for å gjøre folk friskere

Studenter fra ulike fagområder og utdanningsinstitusjoner er med i et pilotprosjekt hvor de utarbeider forslagsplaner for brukere av Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden.

Studenter på Frisklivssentralen
Fra venstre; Astrid Østerholt (musikkterapistudent), Martine Charlotte Smith (ergoterapistudent), Mina Holtheite (student i klinisk ernæring), Lene Torvund (sosionomstudent) og Astrid Berg Lemstad (psykologstudent).
Foto/ill.:
Elin Christine Gundersen, UiB

Hovedinnhold

Studentene er med i TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Siden starten i 2012 har om lag tusen studenter fra det samme senteret laget tiltaksplaner for pasienter ved sykehjem og i hjemmesykepleiesoner, og i den senere tid har de også laget tiltaksplaner for brukere på NAV samt pedagogiske opplegg om folkehelse for barnehagebarn

Prosjektet de nå er involvert i er en pilot, utviklet i tett samarbeid med Frisklivs- og meistringssenteret på Straume og Lærings- og mestringssenteret ved Haukeland Universitetssjukehus.

Tiltaksplaner for brukere med sammensatte utfordringer

Studentene kommer fra så ulike fag som musikkterapi, ergoterapi, psykologi, kliniske ernæring, sosionomi og psykologi. Konkret møter studentene to brukere med sammensatte utfordringer ved Frisklivssenteret. Hver bruker får halvannen time med studentene.

– Vi starta med å spørre deltagerne om hvordan en vanlig dag for dem er, sier studentene i en artikkel på Fjell kommune sine nettsider.

– Deltakarane var nokså ulike, men jeg vil si at begge åpna seg godt for oss, sier ergoterapistudent Martine Charlotte Smith. 

Resultatet ble altså tiltaksplaner tilpasset hver enkelt. Planene ble presentert for representanter for Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden, samt representanter fra Helse Bergen og Universitetet i Bergen. 

Eneste i Norge

– Dette pilotprosjektet har et tverrfaglig fokus med kartlegging og forslag til tiltak. Med forslag fra ulike profesjoner får vi gode «tips og triks» som vi tek med oss i arbeidet vårt her, sier Alvheim ved Frisklivssenteret.

– Studentene får opplæring i tverrfaglig samarbeidslæring. Vi er de eneste i Norge som gjør det på denne måten. Både praksisarenaen, studentene og vi får nytte av dette opplegget, seier Ane Johannessen, førsteamanuensis og leiar av TVEPS i artikkelen.

 Cathrine Bjorvatn ved Lærings- og mestringssenteret ved Haukeland Universitetssjukehus og leder for Faggruppe for Lærings- og mestringsaktivitet i Alrek helseklynge, er også godt fornøyd med arbeidet til elevene: 

– De er godt samkjørte og har maktet å bygge på det tverrfaglige, konkluderer hun.