Hjem
Alrek helseklynge
Nyhet

Er det mulig å lære studenter å bli bedre lyttere?

Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet hadde regien på årets siste frokostmøte i helseklyngen. Temaet var: Hvordan kan man best trene opp sin relasjonelle kompetanse?

Frokostmøte
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Hovedinnhold

Elisabeth Schancke ved Institutt for klinisk psykologi innledet møtet med å be deltagerne selv diskutere seg imellom hvilke ferdigheter som var viktige i deres virke. De frammøtte, som kom fra vidt forskjellige retninger innen helsefagene, stakk hodene sammen for å komme frem til noen svar.

Noe som flere trakk fram var mellommenneskelige ferdigheter. Spørsmålet er: Hvordan trene seg fram til å bli en bedre lytter, eller å bli bedre på å vise empati?

– Spørsmålet er, kan vi påvirke studentenes relasjonelle kompetanse? spør Schanche.

Forskningsgruppen ved Institutt for klinisk psykologi presenterte sitt prosjekt, hvor de ved bruk av henholdsvis «mindfulness» og modelllæring, kan øve studentene på å bli bedre på disse mellommenneskelige ferdighetene. En gruppe øver gjennom «en introvert lytting», den andre øver gjennom å se videoer av en behandlingssituasjon, hvor de skal dekode behandlerens oppførsel overfor av pasienten.

– Tilbakemeldingene vi har fått fra studentene er at det virker angstdempende. For studentene er det godt å se at til og med erfarne behandlere kan gjøre feil, sier Schancke.

Øker metodens studentenes relasjonelle kompetanse? Det spørsmålet står enn så lenge ubesvart, men frokostmøtet ga deltagerne en god anledning til å samtale om hvilke utfordringer og muligheter de som underviser studenter i kliniske ferdigheter står overfor.

Frokostmøtet er arrangert av og for fagmiljøene (og andre interesserte) i Alrek helseklynge, og dette er det siste i 2018. I 2019 blir det arrangert flere frokostmøter, så følg med!