Hjem
Alrek helseklynge

Brukerpanel Alrek helseklynge

Brukerpanelet i Alrek helseklynge skal ivareta pasienter, brukere og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene for sluttbrukerne.

Brukerpanelet er oppnevnt av arbeidsgruppen for Alrek helseklynge og er et rådgivende organ for faggruppene og arbeidsgruppen i brukerrelaterte spørsmål. Andre bruker- og pasientorganisasjoner kan inviteres inn ved behov.

Brukerpanelets medlemmer:

Brukerutvalget HUSMarianne Håheim (leder)Marianne.clementine@gmail.com
 Dag Einar Lilanddageinar@tenneroghelse.no
 Gunnar Langlo (vara)gunnar.langlo@gmail.com
Brukerutvalget HDSJorund Stellbergjorund.stellberg@gmail.com
 Jan Elvøy (vara)jan.elvoy@gmail.com
FFOThale Skogstedthale.skogstad@gmail.com
 Jan Oddvar Gjerdejogjerde707@gmail.com 
SAFO SørvestIda Carlsen Eideida.carlsen.eide@hotmail.com

Erfaringspanelet
Psykiatri og rus

Unni Fjærestadunni_fj@hotmail.com
 Kristin Tuvenkristu2012@gmail.com
 Bjørn Ringdal (vara)bjornringdal@gmail.com
EldrerådetJette Lunemann Hansen jetha@online.no
Ungdomsrådet

Johanna Aakre Høgli 

johannahogli@hotmail.com

Studentpanelet (observatørrolle) 

Pål Lystrup 
Marlen Stalheim

plystrup@gmail.com
marstalh@hotmail.com

Brukerpanelets oppgaver

Brukerpanelet skal bidra med brukerkompetanse i utviklings- og planarbeid i klyngen, og foreslå brukerrepresentanter til aktuelle utvalg og prosjektgrupper. Det er nødvendig at brukerrepresentantene blir gitt mulighet til å delta på samhandlingsarenaer i arbeid som vedrører etablering og endring av pasienttilbud, og i saker som vedrører universell utforming og pasientinformasjon.

Hovedoppgaver

  • Å bidra til gjensidig tillit og forståelse mellom pasienter, pårørende og Alrek helseklynge
  • Å fremme saker av betydning for pasienter og pårørende på eget initiativ
  • Å foreslå representanter til ev utvalg/prosjektgrupper
  • Å informere om brukerpanelet sin virksomhet
  • Å bli informert om agenda for møter, motta referat og beslutninger som tas i de ulikefaggruppene samt i arbeidsgruppen – og slik kunne påvirke utviklingen i helseklyngen

Brukerpanelets mandat

  • Brukerpanelet skal være et rådgivende organ for faggruppene, arbeidsgruppen ogstyret i Alrek helseklynge i saker som angår tilbudet til pasienter, brukere og pårørende.
  • Brukerpanelet skal være fora for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende omerfaringer med helseklyngen.
  • Brukerpanelet skal være samarbeidsfora mellom klyngen og pasientorganisasjoner.
  • Brukerpanelet skal bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslåbrukerrepresentanter til utvalg og prosjektgrupper.