Hjem
Alrek helseklynge
Tildeling

Tildeling av samarbeidsmidler 2019

Tildelingen av samarbeidsmidler for 2019 er klar. Her er prosjektene som får penger.

Midlene som har blitt overført til Bergen medisinske forskningsstiftelse og...
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tildelingen av samarbeidsmidler for 2019 ble vedtatt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge i møtet 13. desember (sak 51-18)

Her er prosjektene som får støtte:
 

Forsknings- og utdanningssamarbeidprosjekter:

Kontaktansvarlig

Samarbeidspartnere

Navn på prosjekt

Sum tildeling

Simon Øverland, Folkehelseinstituttet (FHI)

FHI, Bergen Kommune, NORCE

Videreutvikling av forskning med Helseprofil 0-20

100 000

Maria Ranes, Kreftsenter for opplæring og rehabilitering/ Helse Bergen

Helse Bergen, Bergen kommune, HVL

FRAM (Fysisk rehabilitering med aktivitet og mestring for kreftoverlevere)

 82 760

Marit Vassbotten Olsen, Høgskolen på Vestlandet (HVL)

Bergen Kommune, HVL, SimArena, TVEPS/UiB og USHT Hordaland

Fasilitatorkurs i simuleringsmetode for ansatte i primærhelsetjenesten

100 000

Reidun Kjome, Institutt for global helse og samfunnsmedisin/UiB

UiB, HVL, Bergen kommune og BTO

Innovasjon og e-helse for hjemmeboende eldre med sammensatte sykdommer: brukerstyrt forskning og utdanning

 37 500

 

Studentsamarbeidprosjekter:

Kontaktansvarlig

Navn på prosjekt

Sum tildeling

Heidi Marie Kirkeng Kjølstad, student MA  helsefremmende arbeid og helsepsykologi

Alrek studentpanel

60 000