Hjem
Det medisinske fakultet
Frokostmøte

Fullt på frokostmøte om migrasjon og helse

Stort engasjement på årets første frokostmøte i regi av Alrek helseklynge.

Frokostmøte migrasjon og helse
Mange møtte opp på frokostmøte om migrasjon og helse på Scandic Byparken, 6. februar
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Hovedinnhold

60 personer møtte opp på årets første frokostmøte i regi av Alrek helseklynge, med temaet "migrasjon og helse", som denne gangen ble avholdt på Scandic hotell Byparken.

Foredragsholdere var blant annet Esperanza Diaz ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, som ga en kort intro til CHART prosjektet.

Fra Bergen kommune deltok blant annet Egil Kaberuka-Nielsen, som fortalte om både muligheter og utfordringer knyttet til samarbeid mellom Bergen kommune og UiB, med CHART-prosjetet som kasus.

Bidragsytere var også Gro Sandal ved Det psykologiske fakultet, UiB, Synnøve Bendixsen, Institutt for sosialantropologi, UiB og Eline Skirnisdottir Høgskulen på Vestlandet (HVL) og UiB, som snakket om helse blant gravide med innvandrerbakgrunn i Norge.

Frokostmøtene er i regi av Faglig forum, og neste møte er onsdag 6. mars på Godt brød Christie. Da er temaet skikkethetsvurdering av studenter. Les mer her: https://www.uib.no/alrekhelseklynge/124833/frokostm%C3%B8te-skikkethetsvurdering-av-studenter Vel møtt!

Vårens frokostmøter:

  • 6. mars - Skikkethetsvudering av studenter
  • 8. mai - Forskningsdrevet innovasjon i kommunen
  • 11. juni - Forebygging for risikoutsatte barn og familier