Hjem
Alrek helseklynge
Frokostmøte

Mange studenter på frokostmøte om skikkethet

Frokostmøtet om skikkethet på Christi kafe 6. mars engasjerte både studenter og ansatte.

Frokostmøte skikkethet
Foto:
Ingrid Hagerup

Innhold

Skikkethetsvurdering av studenter engasjerer mange. Det viste oppmøtet på frokostmøtet om temaet på Christie kafe, 6. mars. Det var stapp fullt i peisstuen på kafeen. 

Spørsmålene som ble tatt opp til diskusjon var blant annet: Hvordan foregår skikkethetsvurdering på din enhet? Bør man gå tidlig inn og vurdere skikkethet hos studenten? Hvordan kan man som student gå frem om man mener at en av dine medstudenter ikke er skikket for yrket han eller hun utdanner seg til?

Innledere var:

  • Arne Tjølsen, Institusjonsansvarlig for skikkethet, Universitetet i Bergen
  • Ingunn Ellingsen Nordstrøm, Institusjonsansvarlig for skikkethet, HVL, Campus Bergen

Ellers var møtet lagt opp til mye diskusjon i grupper blant de som var møtt opp. 

Neste frokostmøte er 8. mai, og da er temaet Forskningsdrevet innovasjon i Bergen kommune! Vi håper mange vil ta turen! 

Frokostmøtene er i regi av Faglig forum, og administreres av Det medisinske fakultet, UiB.