Hjem
Alrek helseklynge
Frokostmøte

En ny modell for tilgang på kunnskap til forskning, styring og utvikling i kommunenes folkehelsearbeid

Frokostmøtet skapte gode diskusjoner om forskningsdrevet innovasjon i kommunene

Møte
Foto:
Maria Luttges Mathieu

Innhold

Det ble gode diskusjoner om blant annet tilgjengelighet av data, kommunens helseprofil, innovasjon og koordinering av perspektiver og arbeid innen folkehelse. Prosjektet vil bidra til god forskning.

Om prosjektet FolkeKommune:

Forskningsrådets program HELSEVEL har bevilget støtte til Bergen kommune for prosjektet FolkeKommune. Prosjektet har et totalt budsjett på 10,7 millioner kroner, og er et samarbeid mellom Bergen kommune, 10 andre omegnskommuner og forskningsmiljøer fra Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, NORCE og Norsk senter for forskningsdata. Prosjektet skal gi et kunnskapsløft både for ansatte i kommunene og for det kommunale folkehelsearbeidet. FolkeKommune skal både utvikle nye måter å bruke helsedata på, videreutvikle arbeidet med å redusere personvernrisiko ved tilgang til data, utforme nye folkehelseindikatorer og undersøke hvordan kommunene tar i bruk ny kunnskap om folkehelse.

Innledere var

  • Lars Bergesen, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune
  • Ørnulf Risnes, avdelingsdirektør, Norsk senter for forskningsdata (NSD)
  • Simon Nygaard Øverland, fagdirektør, PhD/Professor, Folkehelseinstituttet
  •  Elisabeth Fosse, professor, HEMIL-senteret, UiB

Neste frokostmøte er 11.juni, med tema Forebygging for risikoutsatte barn og familier – hvor går Bergen?

Frokostmøtene er i regi av Faglig forum, og administreres av Det psykologiske fakultet, UiB.