Hjem
Alrek helseklynge
Tildeling

Tildeling av samarbeidsmidler 2020

Tildelingen av samarbeidsmidler for 2020 er klar. Her er prosjektene som får penger.

Logo alrek
Foto/ill.:
Arjun Ahluwalia

Tildelingen av samarbeidsmidlene for 2020 ble vedtatt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge i møte 12. desember (sak 40-19).

Det er seks prosjekter som får støtte for kommende år og disse er: 

Prosjekt

Navn på prosjekt

Samarbeidspartnere

Kontaktansvarlig

Tildelt sum

1

Hvordan styrke profesjonalitet og pasientsentrert kommunikasjon gjennom utdanning og helsefaglig praksis?

UiB/Det medisinske fakultet: Medisinstudiet, UiB/IGS (Helsevitenskap, Helseledelse, Samfunnsfarmasi, TVEPS), UiB/Klinisk institutt 1 (ernæring), UiB/Det psykologiske fakultet, Bergen kommune/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

 

Edvin Schei,
UiB - Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)

89 000

2

Brukerstyrt dag på helsepedagogikk-kurs for helsepersonell

Brukerpanelet, Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet Alrek helseklynge, Helse Bergen/Lærings- og mestringssenteret i Bergen (LMS)

 

Marianne Clementine Håheim, Brukerpanelet

40 000

3

Tverrfaglig undervisningsopplegg for bruk av tolk i klinisk praksis

UiB/IGS, UiB/Institutt for klinisk psykologi, UiB/Det medisinske fakultet, VID/

Fakultet for helsefag

 

Esperanza Diaz, UiB – Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)

 

100 000

4

Helsefremmende barnehager

Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og BarnKUNNE ved Høgskulen på Vestlandet

 

Randi Træland Hella,
Bergen kommune

50 000

5

E-læringskurs: Identifisering av skrøpelighet og atypisk presentasjon ved sykdom og skade hos eldre.

Et kompetansehevingsprosjekt for helsepersonell i primærhelsetjenesten og i den akuttmedisinske kjeden

NORCE/ Allmennmedisinsk forskningsenhet, HVL/Senter for omsorgsforsking, vest, UiB/ IGS, Kvam Kommune/Avd. Helse

Lisa Marie Haraldseide, NORCE

99 590

6

Tverrfaglig utredning av Temporomandibulær dysfunksjon (TMD): Evaluering av TMD retningslinjer i primær- og tannhelsetjenesten

UiB/Det medisinske fakultet (IKO), UiB/Det psykologiske fakultet, Tannhelsetjenesten i Hordaland

Annika Rosén,
UiB – Institutt for klinisk odontologi

100 000