Hjem
Alrek helseklynge
Koronastudie

Alrek-samarbeid om koronavirkninger

Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen skal finne ut hvordan koronaen påvirker bergensernes liv.

Oversiktsbilde av Bergen
Innbyggere i Bergen skal fortelle forskerne hvordan koronaen påvirker deres hverdagsliv.
Foto/ill.:
Simon Brandseth, UiB

Hovedinnhold

Gjennom «Bergen i endring COVID19-studien» ønsker samarbeidspartnerne å finne ut av hvordan livene til Bergens innbyggere har blitt påvirket av karantene, isolasjon og andre inngripende tiltak som koronapandemien har medført.

- Vi har vært vitne til en pålagt adferdsendring der sosial omgang primært skjer innenfor familiene og der familier nærmest er satt i karantene. En sammenstilling av studier på konsekvenser av karantene ble nylig publisert og peker på negative psykologiske konsekvenser og stressorer ved langvarig karantene. Vi ønsker derfor å undersøke hvordan epidemien påvirker Bergen kommunes befolkning, sier prosjektleder for studien og førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Silje Mæland.

I studien skal Alrek-partnerne gjennom en spørreundersøkelse gjøre en bred kartlegging der de ser hvordan smitte og smittereduserende tiltak har påvirket hverdagen, hvordan bruken av helse- og hjelpetjenestene har endret seg, samt hvordan den digitale kompetansen og adferden har vært blant innbyggerne.

- Videre er vi interessert i å finne ut hvordan koronatiden har påvirket folks helse når vi ser på fysisk aktivitet, sosiale relasjoner, situasjon i husstanden og arbeidssituasjon for å nevne noe.

- Unik mulighet

Mæland påpeker at de også er opptatt av å finne ut av hvordan koronasituasjonen har vært for familier med hjemmeboende barn og ungdom, da man vet lite om hvordan langvarig isolasjon av familien kan påvirke barn og foreldre.

- Denne studien vil gi oss en unik mulighet til å undersøke hva som skjer med barn-foreldrerelasjonen, og med unges helse, trivsel og fungering når hjemmet lukkes, viktige samfunnsarenaer som skole og barnehage stenges, og hjelpetjenester som familievernkontorene og barnevern tiltak reduserer sine tilbud, sier hun.

Mæland forteller videre at responsen på spørreundersøkelsen har vært bra. Det er ventet at man allerede i slutten av mai kan vise til konkrete resultater fra undersøkelsen.

- Men vi har også en lang tidshorisont på dette. Alle som har svart på undersøkelsen har samtykket til at vi kan følge dem over tid, og på den måten kan vi kartlegge hvordan livene vil endre seg i årene fremover, avslutter Mæland.