Hjem
Alrek helseklynge
Nyhet

Disse skal sørge for fellesskap og arbeidsmiljø i Alrek-bygget

Husrådet for Årstadveien 17 består av representanter for de som skal flytte inn i det nye bygget. Nå jobber de med planer for å sikre godt arbeidsmiljø.

Husrådet for Alrek helseklynge
Husrådet for Årstadveien 17, fra venstre: May Ruth Tolleshaug fra Bergen kommune, Jorun Seim Tennebekk fra Norce, Grete Line Simonsen fra Det psykologiske fakultet, Siri Smith fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Med fak, Janne B. Bøe fra HVL og Bjørn Olav Telnes fra Det psykologiske fakultet.
Foto/ill.:
UiB

Husrådet skal jobbe med den praktiske bruken av det nye bygget. Enn så lenge blir det å forutse, og løse eventuelle spørsmål og utfordringer som dukker opp. Medlemmer i husrådet er:

Grete Line Simonsen og vara Bjørn Olav Telnes fra Det psykologiske fakultet ved UiB, Siri Smith fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB, Jorun Seim Tennbekk fra NORCE, Janne B. Bøe fra HVL, Bodil Berg Kristensen fra Bergen kommune, Sabine Ruths som representerer vitenskapelig ansatte, samt medisinstudent Gard Johansen og psykologistudent Mons Haugland.

- Til nå har vi lagt møteromskabal for alle de faste møtene som blir i bygget, og vi har tatt stilling til «tusen» små spørsmål som for eksempel: Er det parkering til postbilen? Hvem har fortrinnsrett på Aulaen? Retningslinjer for kunst på veggene, retningslinjer for stillerom, booking av rom og byggets åpningstider, sier Janne Bjorheim Bøe, daglig leder for Senter for omsorgsforskning ved HVL og medlem av Husrådet.

Kulturplakater

Fremover mot åpningen av nybygget i Årstadveien skal husrådet lage en plan for hvordan de kan få til et godt arbeidsmiljø. Som kjent kommer det ansatte fra flere ulike institusjoner og kulturer inn i det nye bygget, og husrådet ønsker å lage noe som kalles Kulturplakater.

- Det går ut på at man sammen setter seg ned og prøver å definere hvordan vi vil ha det på arbeidsplassen, og trykke egendesignede plakater om dette, i stedet for slike NEI-plakater som «moren din jobber ikke her» osv. Vi ønsker færrest mulig regler, (men nå forholde oss til reglene for UiBs bygg), men vil heller fremme god arbeidskultur. Vi skal lansere denne planen under åpningsuken, sier Bøe.

Hun håper på en god og engasjerende prosess der alle ansatte som skal ha kontor i bygget bidrar med innspill, slik at de kan henge opp spenstige plakater til jul.

Samhold og identitet er to nøkkelord husgruppen jobber rundt. Det nye bygget skal huse både ansatte og studenter og det er ønskelig med en såkalt «Sticky campus» der studentene får lyst til å slå seg ned i fellesområdene også etter forelesning.

- Sånn sett er bygget designet for å skape gode møteplasser på tvers, og vi planlegger pizzafest for alle som skal ha tilhold i nybygget når vi flytter inn over sommeren, sier Janne Bjorheim Bøe.

Kontakte husrådet:

Husrådet kan foreløpig kontaktes via enhetenes representanter. Rådet har også god kontakt med de andre gruppene og kan henvise saker til rette instans om de ikke er rett mottaker av henvendelsen.