Hjem
Alrek helseklynge
Alrekmøte

Enhet for sykehjemsmedisin – pandemi, palliasjon, kvalitetssikring/forskning

Bli bedre kjent med Enhet for sykehjemsmedisin, Bergen kommune, i dette digitale Alrekmøtet. Tema er blant annet covid-19 og palliativ omsorg.

eldre mann titter ut av vinduet. hjerteformet oppsats i vinduet
Foto/ill.:
Colourbox

Enhet for sykehjemsmedisin organiserer og kvalitetsikrer legetjenesten ved alle kommunale sykehjem. Den rommer cirka 35 kliniske årsverk, samt en ledergruppe bestående av enhetsleder, tre sektoroverleger og en konsulent.

Enhet for sykehjemsmedisin utgjør en del av Bergen kommune sitt Alreksamarbeid, og vil i dette Alrekmøte presentere deler av arbeidet sitt.

Program:

  1. Covid-19 i sykehjem – hva har vi lært? (Bård R. Kittang)
  2. Palliasjon av de skrøpeligste – hva er viktigst? (Kristian Jansen)
  3. Fra startgropen - kvalitetssikring og forskning i sykehjem  (Kristian Jansen)

Alrekmøtene er arrangert i regi av Faglig forum

Lenke til møterom blir sendt til alle som melder seg på innen mandag 30. november kl. 15.00. https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9307621