Hjem
Alrek helseklynge
Arrangement

Torturutsette i norsk helsevesen

Tortur skjer i følgje Amnesty International i dag i over 100 land. Mange menneske med slike erfaringar bur i dag i Noreg. Er vårt helsevesen godt nok rusta til å gi likeverdige helsetenester til desse personane?

Plakat for arrangementet, Torturutsatte i norsk helsevesen, bilde av stol
Alrek helseklynge inviterer til temadag om tortur i helsevesenet
Foto/ill.:
Alrek helseklynge

Hovedinnhold

29.september gjennomføres konferansen Torturutsette i norsk helsevesen ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen. Tortur er bevisst påføring av fysisk eller psykisk smerte eller lidelse for å oppnå eit bestemt mål, utført av ein offentlig tenestemann eller ein annan som handlar med statleg aksept.

Høgskulen på Vestlandet, RVTS-Vest, Seksjon Smertebehandling og Palliasjon ved Haukelans universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Senter for Migrasjonshelse i Bergen kommune og Alrek helseklynge samarbeider om seminardag 29. september 2022 for å sette søkelyset på denne tematikken og har samla fleire av landets mest kompetente aktørar i feltet.

Vi inviterer alle som har interesse for temaet til å delta.

Meir info om arrangementet og program for dagen finn du på Alrek helseklynges nettsider.