Hjem
Alrek helseklynge

Nyhetsarkiv for Alrek helseklynge

Det kanskje viktigste læreverket i norsk allmennmedisinutdanning har nå kommet i en helt ny og revidert utgave. Nyutgivelsen av "Allmennmedisin" ble markert i Alrek helseklynge.
Helseplager forbundet med overgangsalderen kan være en viktig årsak til at mange kvinner i 50 årene fases ut av arbeidslivet. Forskerne Inger Haukenes og Silje Mæland ønsker politisk handling for å gi flere kvinner mulighet til å bli værende i arbeid.
Avtalen vil styrke arbeidet med bekjempelse av folkehelsesykdommer i Den Afrikanske Union (AU) og bidra til at flere får tilgang til elementære helsetjenester.
Bachelorstudentene ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) fikk frie tøyler til å lage installasjoner med utgangspunkt i pandemi. Resultatet ble utstillingen «Pandesign» som nå vises fram på Alrek helseklynge.
Universitetet i Bergen og Nygårdshøyden eiendom AS overtok det nye bygget til Alrek helseklynge, kun timer før studentenes storinnrykk.
Medisinstudenter ved UiB får praksis ved sykehus på Vestlandet som del av sin utdanning. Nylig møttes partene for å styrke ordningen.
Her signeres avtalen som bekrefter satsingen. Nå blir tverrfaglig praksis obligatorisk for enda flere studenter ved universitetet og høyskole.