Hjem

Alrek helseklynge

Nyhetsarkiv for Alrek helseklynge

Frokostmøtet skapte gode diskusjoner om forskningsdrevet innovasjon i kommunene
Frokostmøtet om skikkethet på Christi kafe 6. mars engasjerte både studenter og ansatte.
Stort engasjement på årets første frokostmøte i regi av Alrek helseklynge.
Forskningsenhet for folkehelseundersøkelser (FHU) flyttet nylig inn i nye lokaler i Overlege Danielsens hus.
Partnerne i klyngesamarbeidet møttes nylig på Solstrand hotell og bad for å bli bedre kjent med hverandre og finne nye måter å samarbeide på.
Tildelingen av samarbeidsmidler for 2019 er klar. Her er prosjektene som får penger.
Her signeres avtalen som bekrefter satsingen. Nå blir tverrfaglig praksis obligatorisk for enda flere studenter ved universitetet og høyskole.
Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet hadde regien på årets siste frokostmøte i helseklyngen. Temaet var: Hvordan kan man best trene opp sin relasjonelle kompetanse?
Studenter fra ulike fagområder og utdanningsinstitusjoner er med i et pilotprosjekt hvor de utarbeider forslagsplaner for brukere av Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden.
Frokostseminaret om innovasjon og e-helse i helseklyngesamarbeidet samlet og engasjerte både representanter fra helsedirektoratet, partnere i helseklyngen og grundere.
For 2019 har prosjektet Alrek helseklynge avsatt kr. 600 000 til samarbeidsprosjekter i arbeidet med helseklyngen.
Rundt bordene på Christie Café satt det tirsdag 8. mai morgenfriske deltakere på helseklyngens frokostmøte. Denne gangen var temaet lærings- og mestringsaktiviteter.
Helsecampus Årstadvollen skiftar namn til Alrek helseklynge. Det nye namnet på klyngesatsinga blei vedteke på universitetsstyremøte 12. april 2018.
Gunhild Sundal er bindeleddet mellom brukerne og byggeprosjektet i helseklyngen.
I alt sju prosjekter, derav tre studentprosjekter, fikk midler til samarbeidsprosjekter i helseklyngen.
Studenter tilknyttet helseklyngesatsningen tok initiativ til tverrfaglig temakveld om ME, til stor interesse for studentene.
Folkehelse stod på agendaen i det fjerde frokostmøtet for helseklyngen 15. februar, og rundt 50 deltakere hadde trosset stormkastene for å delta på arrangementet på Christie Café denne morgenen.
I februar starter vi med gravearbeider i Årstadveien for å legge om vann- og avløpsledninger. Dette vil føre til at fortau stenges og kollektivfelt gjøres om til gangvei for en midlertidig periode.

Sider