Hjem
UiB Alumni
Månedens alumn

Månedens alumn: Arvid Hallén

Arvid Hallén takker 1. mars av som administrerende direktør i Forskningsrådet. Nå skal han blant annet være styreleder og bidra i utviklingen av Høgskulen på Vestlandet. Fra studietiden sin husker han det gode studiemiljøet på sosialantropologi og forelesninger med selveste Fredrik Barth.

Portrett av Arvid Hallén
Når det kommer til karrierebygging råder Arvid Hallén dagens unge til å følge sin egen vei. Gjør man en skikkelig jobb, er selvgående og tar ansvar, så er det mer synlig enn man gjerne tror.
Foto/ill.:
Sverre Jarild

Hovedinnhold

Hva husker du best fra studietiden din ved UiB?

Jeg syntes det var svært spennende å komme til universitetet, til et spennende miljø og med en ny og friere arbeidsform. Etter det første halvåret med forberedende var mitt første fag sosialantropologi hvor jeg tok grunnfag og mellomfag, med Fredrik Barth som første foreleser. Her hadde vi et veldig godt studiemiljø, og faget var utrolig spennende.

Ved UiB har du studert både sosialantropologi og offentlig administrasjon. Hva fikk deg til å velge disse fagene?

Jeg valgte sosialantropologi fordi jeg var veldig opptatt av den "tredje verden" og spørsmål knyttet til utvikling og utviklingshjelp. Her fikk vi et systemperspektiv som jeg har hatt med meg hele livet siden. Offentlig administrasjon valgte jeg fordi jeg var interessert i politikk og forvaltning. I tredje klasse på videregående skrev jeg om den amerikanske grunnloven. Her fikk jeg jobbe som vit. ass for professor Johan P. Olsen og det var svært stimulerende.

Har du tre gode råd til dagens studenter?

I dag er det nok minst like viktig som før at man tar seg tid til skikkelig fordypning, prøve å komme på innsiden av faget. Dernest så må man bruke nok tid til studiene, tenke langsiktig og akseptere litt behovsutsettelse. I all ettertid vil likevel studietiden ha sin egen glans. For det tredje må man ikke orientere seg for smalt, men søke ulike impulser både faglig og i studentmiljøet.

Hva er du mest fornøyd med å ha utrettet som administrerende direktør Norges forskningsråd?

Jeg er tilfreds med at jeg har bidratt til å forene det brede mandatet Forskningsrådet har med at rådet fungerer som en organisasjon. Jeg er også fornøyd med at Forskningsrådet har vært en sterk driver for kvalitetsutviklingen i norsk forskning, også bidratt til en markant internasjonalisering. Og ikke minst har det vært viktig å skape en bred forståelse for forskningens samfunnsrolle. En tydelighet på det at forskningen ikke kan være seg selv nok men se sin enormt viktige rolle i samfunnet, bidrar også til at forskning står sterkere politisk enn noen gang før.

Hvilken del av utdanningen din har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Jeg har brukt hele min utdanning. Mine tre samfunnsfag henger godt sammen, og med vitenskapsteori på si, fikk jeg et godt faglig grunnlag for forskningen min de første ti årene. I mine 30 år som leder, har jeg hatt stor glede av organisasjonsteorien som var det sentrale faget på offentlig administrasjon, selv om man må utvikle organisasjonsforståelse og evne til praktisk ledelse også fra andre kilder.

Har du et godt råd til andre alumner når det kommer til karrierebygging?

Her må nok den enkelte følge sin egen vei, men jeg har en følelse av at ungdom i dag snakker mer om å bygge CV enn vi gjorde på 70-tallet. Jeg har rekruttert mange og sett utrolig stor variasjon i utdanning og erfaring. Gjør man en skikkelig jobb, er selvgående og tar ansvar, så er det mer synlig enn man gjerne tror.

Du er påtroppende styreleder for Høgskolen på Vestlandet, hvilke planer har du videre for 2017?

Jeg gleder meg til å bidra i utviklingen av en sterk høgskole på Vestlandet. Jeg sitter også i styret for CBS i København og fram til sommeren skal jeg i tillegg jobbe med internasjonaliseringsspørsmål. Ut over det vil tiden vise, men jeg planlegger å jobbe tilnærmet full dag også i de kommende årene, med styrearbeid, utredninger og evalueringer.