Hjem
UiB Alumni
Christiekonferansen

Magnus Matningsdal blir æresalumn ved Universitetet i Bergen

Etter at Magnus Matningsdal sluttet som professor ved Det juridiske fakultet i 1989 har han stått over 2000 timer ved kateteret på Dragefjellet. I dag hedres høyesterettsdommeren som æresalumn på årets Christiekonferanse.

Magnus Matningsdal tek imot prisen som Årets Æresalumn 2017
Magnus Matningsdal recieves the prize from UiB rector Dag Rune Olsen.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Frem til januar 2015 har Matningsdal hatt ansvar for nesten alle forelesningene i strafferett og straffeprosess ved Det juridiske fakultet. – Utmerkelsen som æresalumn setter jeg stor pris på og ser på som en stor ære, sier han.

- Magnus Matningsdal har med sin lange fartstid i Høyesterett fått en sentral plass i rettsvesenet, og i det norske samfunnet. I tillegg til hans virke som dommer har han lenge vært en høyt verdsatt foreleser og ikke minst er han en fremragende ambassadør som aldri har lagt skjul på sin bakgrunn fra Universitetet i Bergen, sier rektor Dag Rune Olsen.

Første i Høyesterett med grad fra UiB

Matningsdal, som tiltrådte som dommer i Høyesterett i 1997, er den første dommeren i Høyesterett som har en bakgrunn fra et annet fakultet enn Oslo. – For meg som vestlending var det relativt naturlig å reise til Bergen – Oslo var aldri et alternativ. Det er Universitetet i Bergen som er mitt universitet, sier han.

Matningsdal tror det er sunt at dommerne i Høyesterett har ulik bakgrunn: - Det er en fordel – jeg tror at de som har sin bakgrunn utenfor Oslogryta ser ting på en litt annen måte. Det gir et mangfold og det betyr mye for Høyesterett som institusjon.

Følg med på det som skjer

- Da jeg begynte på jusstudiet på syttitallet var faget en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Av en god grunn, mener Matningsdal. - Du blir aldri en god jurist med mindre du har forståelse for jussens plass i samfunnet. Derfor oppfordrer han dagens studenter til å følge godt med på det som skjer. Du får jo i det daglige illustrert problemstillinger av juridisk karakter, som har sentral betydning for deg som jurist. For eksempel det som skjer i Tyrkia akkurat nå. Det gjelder å løfte blikket fra bøkene og ikke være for nærsynt, oppmuntrer han.

Straffeloven i tre bind

Høyesterettsdommer Matningsdal har hatt ansvar for standardverket om straffeloven fra 1902 i tre bind og utgitt bok om juryordningen og to-instansreformen, lærebok i spesiell strafferett og en rekke artikler og bidrag i bøker. Han har vært en markant fagperson i det nordiske strafferettsmiljøet og vært benyttet som ekspert ved innføringen av lekdommerordningen etter norsk modell i Japan.

Våren og forsommeren 2015 gjennomførte han en omfattende forelesningsserie om den nye straffeloven for dommere, statsadvokater, politijurister og advokater i hele landet. Han utgav i 2015 første bind av en kommentar til denne loven. Manuskriptet til andre bind er nå levert til forlaget.