Hjem

UiB Alumni

Alumni-mentor

Alumni-mentor: Bjørnar Østerhus Dahle

Bjørnar har studert historie og sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Etter et semester på utveksling i Uganda returnerte han til Bergen for en jobb i undervisningsavdelingen til Raftostiftelsen for menneskerettigheter. Han møter gjerne studenter som er nysgjerrige på å jobbe i menneskerettighetsorganisasjoner, vurderer utveksling eller er interessert i videreutdanning.

Utdanning: Bachelor i historie, pågående master i demokratibygging (2015-2018)

Stilling: Prosjektmedarbeider 

Bedrift: Raftostiftelsen for menneskerettigheter

Bosted: Bergen

Prater gjerne om: menneskrettigheter, demokrati, NGOs, frivillig arbeid, utveksling, praktikantstillinger. Erfaringer og tips på veien fra bachelor i historie til relevant jobb. 

Ta kontaktbjornar.od@gmail.com