Hjem
UiB Alumni
ÆRESALUMN

Ole Arve Misund blir æresalumn ved Universitetet i Bergen

Direktør for Norsk Polarinstitutt, dr.philos Ole Arve Misund, er utnevnt til årets æresalumn 2018 ved Universitetet i Bergen.

Portrett av Ole Arve Misund
-Den utdannelsen jeg fikk ved Universitetet i Bergen som fiskeribiolog – med mastergrad fra 1986 og senere doktorgrad fra 1991 –har gjort at jeg har en faglig innsikt og troverdighet. Noe som har gjort at selvsikkerheten etter hvert har kommet, og etter hvert også innsikten i hvordan forskningsorganisasjoner skal ledes og drives, sa Misund i sin takketale.
Foto/ill.:
Malin Hansen

Hovedinnhold

- Ole Arve Misund har gjennom sine ulike lederroller i forsknings- og utdanningssektoren vært opptatt av at institusjonene han ledet, skulle ha et godt faglig samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB). Dette fokuset har således ført til en rekke samarbeidsavtaler som er strategisk viktige for UiB. Det er derfor en ære å tildele han tittelen som årets æresalumn, sa rektor Dag Rune Olsen i sin kunngjøring under årets Christiekonferanse.

Pådriver for tettere samarbeid om polar forskning

Misunds tydelige samarbeidslinje har blant annet gitt seg uttrykk gjennom inngåelsen av den strategisk viktige samarbeidsavtalen mellom UiB og Polarinstituttet i januar i år. Avtalen skal legge til rette for økt faglig samarbeid innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling.

UiB og Norsk Polarinstitutt er begge betydelige aktører innen polar forskning på global skala. For polar- og havlandet Norge og for oppnåelsen av FNs bærekraftsmål vil klima, miljø og ressurser i Arktis og Antarktis få økende betydning i årene som kommer.

Aktiv bidragsyter for den marine klynge i Bergen

I sin takketale, som ble videooverført fra Tromsø, understreket Ole Arve Misund hvor viktig utdannelsen ved UiB har vært.

-Den utdannelsen jeg fikk ved Universitetet i Bergen som fiskeribiolog – med mastergrad fra 1986 og senere doktorgrad fra 1991 –har gjort at jeg har en faglig innsikt og troverdighet. Noe som har gjort at selvsikkerheten etter hvert har kommet, og etter hvert også innsikten i hvordan forskningsorganisasjoner skal ledes og drives, sa Misund.

Ole Arve Misund har en solid leder- og forskererfaring. Han har vært leder for en rekke viktige forskningsinstitusjoner de siste tiårene – og har i alle lederstillingene vektlagt samarbeid med UiB.

Som direktør på Norsk institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) fra 2016 og fram til høsten 2017 var Misund en aktiv pådriver og bidragsyter i arbeidet med å realisere den marine klyngen i Bergen. Han arbeidet målrettet for et godt faglig samarbeid mellom NIFES og relevante fagmiljøer på UiB.

Partnerskap med fremragende senter og anskaffelse av G.O. Sars

I hans tid som direktør for Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) fra 2012 til 2016 gikk UNIS inn som partnerinstitusjon i to prestisjefylte sentre som ledes fra UiB. Henholdsvis Birkelandssenteret for romforskning, et senter for fremragende forskning, og bioCEED, et senter for fremragende utdanning.

I perioden 2000-2012 var han forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, de siste fem årene som nestleder. I denne perioden var Misund også sterkt medvirkende til det gode samarbeidet som ble utviklet mellom HI og UiB innen felles fartøydrift, inklusiv anskaffelsen av det avanserte forskningsfartøyet G.O. Sars.