Hjem
UiB Alumni
Alumni-mentor

Karrierementor: Daniel Linehan

UTDANNELSE: cand.mag. (1984) - cand.polit i informasjonsvitenskap (1987) STILLING: Vice President, Global Information Security BEDRIFT: Oracle Corporation

Hovedinnhold

Daniel Linehan kom til UiB som utenlandsk student i 1979.  Etter avlagt hovedfag (Master+) i informasjonsvitenskap begynte han en internasjonal karriere innen IT-industrien.  Han har arbeidet bl.a. i Cap Gemini, FN-systemet og i Oracle -- og vært basert i Norge, USA, Sveits, Danmark og Sverige. I dag er han sjef for styring og oppsyn av informasjonssikkerhet på konsern-nivå i Oracle, som er en av verdens største IT konsern.  Daniel Linehan er igjen bosatt i Bergen, men leder en team basert i Europa, USA og Asia.

Bosted: Bergen

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dlinehanno/

Prater gjerne om: Oppbygning av utdannelsen for dem som vil jobbe i IKT industrien.  Prater gjerne også om spesialiseringer i IKT og hvordan å gjøre en internasjonal karriere.

Ta kontakt på: daniel.linehan@oracle.com

 

Gå tilbake til mentorbanken: en oversikt over alle våre karrierementorer