Hjem

UiB Alumni

Alumnushistorikk

Ideen om en alumnusorganisasjon ved Universitetet i Bergen ble lansert av tidligere universitetsdirektør Magne Lerheim i 1991.

Selv om ideen om en alumnusorganisasjon dukket opp i 1991, ble ikke selve ordningen etablert før i 2006. Alumnusvirksomhet har foregått hele tiden gjennom institutter, fagmiljøer og studentkull, og foregår fortsatt. Dette er historien om «formaliseringen» av tilbud til alumnene og felles kommunikasjon til alle alumner.

 

 • 1991 – Ideen om alumnusvirksomhet ble for første gang lansert av universitetsledelsen.
   
 • 1998 – Universitetsrådet stiller seg positivt til at det etableres en alumniorganisasjon. Kollegiet slutter seg til universitetsdirektørens skisse for en begrenset utprøving av alumnusordning ved Universitetet i Bergen. 
   
 • 2002 – UiB vil styrke kommunikasjonen med uteksaminerte kandidater ved å etablere et nettverk av tidligere studenter utdannet ved UiB. Et av tiltakene er å oppnevne en prosjektgruppe for å arbeide med et forprosjekt med sikte på oppbygging av en alumniorganisasjon for hele UiB. I handlingsplan for studentrekruttering 2002 – 2003 står det at et alumnusopplegg for hele UiB bør være etablert innen utløpet av 2004.
   
 • 2006 – Universitetsstyret orientert om status for et pilotprosjekt for alumnusvirksomheten ved UiB. Prosjektet la til rette for en utprøving og evaluering av en internettbasert nettverksløsning for alumnusvirksomhet. 
   
 • 2007 – Det ble inngått en kontrakt med leverandør av web-basert nettverkssystem. 
   
 • 2008 – Pilotversjon ble lansert september i SV-fakultetets fagmiljøer. 
   
 • 2009 – Forslag til handlingsplan for Universitetet i Bergen og omverdenen blir det nevnt som tiltak at det arbeides for å etablere en årlig ”Gjenforeningsdag”. 
   
 • 2014 – UiB arrangerer felles Alumnusdager for hele universitetet for første gang - med cirka 650 deltakere.