Hjem
UiB Alumni

Æresalumn

Hensikten med å utnevne æresalumner er å rette oppmerksomhet mot tidligere studenter som har gjort en ekstraordinær innsats overfor universitetet eller innen for sitt fagområde eller arbeidsfelt.

Hovedinnhold

I 2014 ble Erna Solberg utnevnt til Universitetet i Bergens (UiB) første æresalumn. I 2015 var det Hans-Wilhelm Steinfeld sin tur. I 2016 ble Selda Ekiz utnevnt til den tredje æresalumnen ved UiB. I 2017 gikk utnevnelsen til høyesterettsdommer Magnus Matningsdal. Æresalumn for 2018 var Ole Arve Misund. I 2020 ble to æresalumner utnevnt, og denne gangen var det Monica Mæland og Roger Sevrin Brulands tur. 

Statutter for ordningen med æresalumn

§ 1 Det skal kun utnevnes en æresalumn per år. Valg av arena for utnevnelsen av æresalumn skjer i samråd med universitetsledelsen. 

§ 2 Formålet med utnevnelsen av en æresalumn ved UiB er å rette oppmerksomhet mot tidligere studenter ved UiB som har gjort en ekstraordinær innsats overfor UiB/fakultetet/instituttet og/eller innenfor sitt fagområde/arbeidsfelt.

§ 3 Æresalumnen utpekes på dekanmøtet av en jury som består av UiBs dekaner og ledelse.

§ 4 Æresalumnen utpekes på bakgrunn av en åpen nominasjonsprosess der alle, og spesielt alumner og fagmiljøer ved Universitetet i Bergen, oppmuntres til å nominere en kandidat. Medlemmer av juryen kan ikke nominere kandidater. Det skal leveres en utfyllende skriftlig begrunnelse for hver kandidat, og det er disse begrunnelsene som skal være grunnlaget for juryens vurderinger. Nominasjonsprosessen er konfidensiell.

§ 5 Kommunikasjonsavdelingen ivaretar sekrekariatsfunksjonen for utnevnelsen.