Hjem
UiB Alumni
Alumni

Æresalumner ved Universitetet i Bergen

Hensikten med å utnevne æresalumner er å rette oppmerksomhet mot tidligere studenter som har gjort en ekstraordinær innsats overfor universitetet eller innen for sitt fagområde eller arbeidsfelt.